úterý, 25. březen 2003

Edvard Grieg: Symfonické tance op. 64, Šest písní pro hlas a orchestr, Tři orchestrální kusy ze "Sigur Jorsalfar" op. 56

Napsal(a) 

booklet booklet
Velmi zdařilý výběr z děl jednoho z nejvýznamnějších skladatelů přelomu 19. a 20. století Edvarda Griega, která vytvořil na sklonku svého života, má hned několik předností a zračí citlivý přístup tvůrců této nahrávky k dílu autora. Především jde o respektování důležitého momentu v Griegově tvorbě - motivických souvislostí. Ty se jako bystřina vinou pestrou krajinou celého skladatelova života, respektive jeho hudbou, a vytvářejí v ní vždy jinak okouzlující zákoutí, ač jde stále o tentýž proud. Určité hudební motivy se totiž vyskytují snad ve všech Griegových kompozicích a stávají se tak jakousi vůdčí myšlenkou v kontextu celé jeho tvorby. Tvůrci pojednané nahrávky postavili vedle sebe díla, která jsou velkolepou ukázkou skladatelovy geniální invence a také jeho mistrovství v práci se zvukem orchestru. Všechny nároky kladené důsledně prokomponovaným dílem na orchestr Stockoholmská filharmonie bezezbytku splnila. Rožděstvenského pojetí temp a agogiky dává vyniknout všem charakterovým konturám v jednotlivých dílech a je nasnadě, že změn a zvratů není zrovna málo. Skvělá souhra mezi dirigentem a orchestrem i v orchestru samotném transformuje všechna zmíněná úskalí do graciézního toku dynamické hudby, v němž se ucho posluchače může pohybovat naprosto svobodně a bez obavy ze ztráty orientace v celku či pozbytí souvislosti. Hlavní těžiště tohoto snímku však leží v Šesti písních pro hlas a orchestr . Překrásně zabarvený, tvárný a charakterově melancholicky profilovaný soprán Solveig Kringelborn vytváří mezi orchestrálními skladbami plnými dynamického pohybu moment zklidnění. Tehdy můžeme slyšet tklivou Solvejžinu píseň a nechat svou mysl, aby ji pojala ladná gesta melodických křídel Labutě a dalších písní. Grafické pojetí bookletu je důstojnou prezentací této vpravdě skvělé události mezi nahrávkami poslední doby.

Vydavatel: Chandos / Panther

Stopáž: 72:46

Nahráli: Solveig Kringelborn - soprán, Royal Stockholm Philharmonic Orchestra, Genadij Rožděstvenskij

Body: 6 z 6 - tip Harmonie

Komentáře

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.