Duo Tal & Groethuysen – Romantic Piano Music

Yaara Tal & Andreas Groethuysen – klavír. Text: A, N. Nahráno: 1990–2001. Vydáno: 2012. TT: 428:53. DDD. 6 CD Sony Classical 8869 1953032.

Klavírní duo Yaara Tal (Izrael) a Andreas Groethuysen (SRN) patří již po dvě desetiletí v oblasti čtyřruční klavírní hry a hry na dva klavíry k absolutní světové špičce, o čemž svědčí i jeho úctyhodná a kontinuálně se rozrůstající diskografie. Zatím naposledy vyšel životní a umělecké dvojici graficky poutavý papírový box se šesti CD v praktických papírových přebalech s názvem Romantická klavírní hudba pro čtyři ruce , a to s obsažným a fundovaným průvodním slovem ve dvojazyčném bookletu v anglické a německé jazykové mutaci. Šestidílná reedice nahrávací společnosti Sony Classical obsahuje nahrávky z let 1990–2001, pořízené v několika německých nahrávacích studiích na klavírech značky Steinway. První z šestice CD je věnováno šesti, většinou programním, skladbám s dětskou tematikou: Respighiho Šest malých kusů , Hraní kolem dětské písničky komponujícího klavíristy Waltera Giesekinga, Tři dětské scény Josefa Dichlera nebo Panenky Alfreda Caselly hrají Y. Tal a A. Groethuysen prostě, úsměvně a s kantabilitou dětských popěvků. Snad ještě více než Bizetovy Dětské hry op. 22 mě při poslechu zaujalo – a rád přiznávám, až dojalo – Patnáct dětských portrétů Augusta Renoira Jeana Francaix. Velkým překvapením byl pro mne poslech druhého CD s CharakteristickouBrilantní předehrou B dur , Fantasií f moll a dvěma velkými čtyřvětými Sonátami c mollf moll op. 10178 Carla Czerného. Determinován fragmentární znalostí Czerného díla jsem byl méně překvapen jeho posluchačsky akceptovatelnými virtuózními ambicemi, jako spíše přirozenou kantabilitou pomalých vět, formální progresivitou vstupních vět a živelností scherz. Třetí CD patří hudbě Wagnerově a vedle Jízdy Valkýr zahrnuje předehru k Mistrům pěvcům norimberským v aranžmá Carla Tausiga, Faustovskou předehru v úpravě Hanse von Bülowa a preludium k Parsifalovi v adaptaci Engelberta Humperdincka. Z Wagnerovy dílny pochází jen předehra k Tannhäuserovi , předehra ke komické opeře Fromentala Halévyho Le GuitarreroVelká fantasie na motivy Henriho Herze . Nejen pro wagneriány je toto CD povinnou výbavou jejich diskotéky, ale i pro všechny zvídavé zájemce o Wagnerovu hudbu, včetně jejích kritiků, které jistě překvapí polyfonické vedení středních hlasů a detailní vhled do nervových center Wagnerových děl. Čtvrté CD otevírá Dvořákův cyklus Ze Šumavy op. 68 , následovaný Rubinsteinovými Šesti charakteristickými obrazy a Rachmaninovými Šesti kusy op. 11 . Přibližně dvanácti komerčním nahrávkám cyklu Ze Šumavy recenzovaný snímek jednoznačně vévodí, a to svou poetikou, preferencí nízké dynamiky a kouzelnou atmosférou. Zatímco Y. Tal a A. Groethuysen daleko za sebou nechávají jiné interprety Dvořákova cyklu, Dvořák sám upozadil Rubinsteina a Rachmaninova, přinejmenším v případě cyklu Ze Šumavy, jemuž díla ruských autorů stěží konkurují. Páté CD je věnováno čtyřruční klavírní tvorbě Maxe Regera, až sukovsky znějícím Šesti burleskám op. 58 , původně varhanní Introdukci a passacaglii d moll , Dvanácti valčíkovým capricciím a z orchestrální verze patrně nejlépe známým Variacím a fuze na Mozartovo téma op. 132a . Nemusíte být zrovna ctiteli Regerovy občas akademicky znějící tvorby, její čtyřruční klavírní podoba však skýtá řadu překvapení. Největším objevem beztoho překvapivého boxu je však pro mne osobně poslední CD se skladbami Charlese Koechlina: Intimní Svita op. 19 , pětidílný Portrét Daisy Hamiltonové op. 140 , čtveřice křehkých Francouzských sonatin op. 60 nebo závěrečná Svita pro dva klavíry op. 6 – to jsou skladby, které vás donutí naslouchat, a pokud si k nim sednete do křesla s kávou či čajem, šálky rychle odložíte a jen se zaboříte do křesla k uklidňujícímu poslechu. Skladbičky Charlese Koechlina, Dvořákův cyklus Ze Šumavy, Wagner na čtyři ruce nebo úvodní CD s dětskými skladbami – to jsou zvuková překvapení na překvapení, kouzelné světy intimní klavírní hudby ve dvou. Vlastně ve třech, pokud se necháte zlákat k poslechu šestidílné retrospektivy klavírního dua Tal a Groethuysen.

Body: 6 z 6 – tip Harmonie

Sdílet článek: