Dmitrij Šostakovič – Smyčcové kvartety č. 3, 7 a 8

HHHH

St Lawrence String Quartet: Geoff Nuttall, Barry Shiffman, Lesley Robertson, Christopher Costanza. Text: A, N, F. Nahráno: 1/2006, Skywalker Sound Scoring Stage, Marin County, California. Vydáno: 2006. TT: 67:43. DDD. 1 CD EMI Classics 0946 35995626 (EMI Records).

HHHHH

Hagen Quartett: Lukas Hagen, Rainer Schmidt, Veronika Hagen, Clemens Hagen. Text: A, N, F. Nahráno: 11/2005, Grosse Universitätsaula, Salcburk. Vydáno: 2006. TT: 63:25. DDD. 1 CD Deutsche Grammophon 477 6146 (Universal Music).

Zhruba ve stejné době přišly na trh dvě smyčcová kvarteta se stejným šostakovičovským programem: třetím, sedmým a osmým kvartetem. Výběr je to vcelku pochopitelný: třetí kvartet je autorovým prvním vskutku dramatickým kvartetním dílem plným širokého duchovního ponoru, efektních zvratů a oněch typicky šostakovičovských drastických hudebních hurikánů. Sedmý kvartet této charakteristice odpovídá také, nejvíce ovšem kvartet osmý, autorův nejslavnější, záruka zvýšeného prodeje. Jak kanadské St Lawrence String Quartet (Kvarteto svatého Vavřince), tak i pozoruhodný německý rodinný soubor Hagen Quartet se pokoušejí podat Šostakovičovu hudbu s co možná nejvyšší intenzitou.

Skladatelovy skandální údajné paměti „Svědectví“ už vyšly i česky, takže každý posluchač alespoň tuší míru utrpení, vzdoru a hořkosti, kterou musel skladatel prožít. Stal se v tomto jakýmsi uměleckým symbolem totalitních hrůz 20. století. A zde už dochází k jistému interpretačnímu nedorozumění. Ano, hudební konflikty a kataklyzmata je třeba vyhrotit co možná nejvíce – a poslední dvě desetiletí jsou svědkem opravdu nevídaných interpretačních dostihů v tom, jak dosáhnout co nejděsivějšího zvuku smyčců. Chybou je ovšem vyklizení pozic klasické romantické interpretace, co nejširšího vedení frází, výrazu. Šostakovič není žádný Ligeti a je třeba na něj nahlížet jako na mistra hudebních emocí.

Zmíněným dvěma reprezentantům západní interpretační tradice vděčíme za další dva velmi působivé snímky, rozhodně by jim ale neuškodilo prožít pár víkendů na interpretačních kursech ve „staré škole“. Jak ruští umělci ještě z doby Šostakovičovy, tak třebas Fitzwilliam String Quartet (britský soubor, který řadu skladatelových kvartetů premiéroval na Západě) dosáhli již před drahnou dobou zvuku blízkého třeštění kotoučové pily – cirkulárky, přesto především oni dokázali vystavět interpretaci mnohem logičtěji, s jasnou polaritou vibrat a non-vibrat a obrovsky vyklenutými frázemi. V jejich podání zní Šostakovič přirozeněji, různoroději, nepatří k avantgardistům ani ke zpátečníkům, je svůj.

Svatovavřinečtí jsou v rychlých větách vskutku jako utržení ze řetězu a bohužel ne vždy dokáží udržet zvukovou stránku – i to by sice bylo ve vyhrocených pasážích omluvitelné, ne-li žádoucí, kvarteto však selhává v tichých, pomalých, kontemplativních částech, kde hudební tok zcela ztrácí dech (a kupříkladu před koncem 4. věty osmého kvartetu se uprostřed fráze dočkáme nepěkného zvukařského „švu“). Nejslabší stránkou tohoto souboru je cello, které v rychlých pasážích nezvládá rozeznít strunu a jen o ni „šudlá“, zatímco v sólových výstupech či v kvartetních „tutti“ se oddává nesmyslně rozkvedlaným vibratům. Větší tendence ke školským rubatům také nepřispívá k výrazové integritě celku.

Hagen Quartet je již po pár taktech poslechu o třídu technicky vyzrálejším a sehranějším souborem. Jejich finesy, tempové zvraty či ona rubata jsou o poznání inteligentnější a ovšem i skromnější, nesnaží se za každou cenu vtlačit vedle skladatele a kázat. Soubor známe z krajně rozdivočelých nahrávek janáčkovských, i zde dochází ke značnému vyhrocení prakticky všeho. A i zde ovšem Šostakovičovy podmanivé a zpěvné tiché plochy zní spíše jako oddech před další vřavou. Soubor si také může dovolit více stavět na odiv brilantní techniku jednotlivých hráčů (cello!).

Koupí kteréhokoliv z těchto dvou nosičů neprohloupíte, a pokud pro vás Šostakovič znamená především odvaz a vzrušení, lze vám je vřele doporučit. Hledáte-li ale krom toho také ducha a hloubku, vraťte se raději ke starším nahrávkám.

Body: 5 z 6

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější