středa, 9. březen 2005

Dixit

Napsal(a) 

booklet booklet
Balthasar-Neumann-Ensemble, Balthasar-Neumann-Chor, Thomas Hengelbrock. Produkce: Christian Leins. Text: A, N. Nahráno: 3/2003, Festspielhaus Baden-Baden. Vydáno: 2004. TT: 63:07. DDD. 1 CD Deutsche Harmonia Mundi 82876 58792 2 (Sony BMG). Stačí jen letmý pohled na plátna velkých mistrů barokní malby - na nichž v tématické roztříštěnosti vidíme výjevy z krčem vedle snímání z kříže, vedle smyslných obrazů s antickým podtextem pak bolestný výjev piety - abychom nahlédli do společenského, náboženského, mravního a kulturního chaosu, v jakém se Evropa kolem roku 1700 nacházela. Největší disproporce té doby však nacházíme v hudbě. Tematická škála skladatelů se pohybovala od tanců, oper, hudby k ohňostroji, až k nesmírně niterným duchovním projevům do forem, jež jako by už stály daleko za hranicí rozpadající se všednosti. Mezi nejvýraznější představitele této doby řadíme G. F. Händela a Antonia Caldaru. Přestože oba vytvořili veliké dílo, jež se stalo inspirací pro klasicismus, zvláštní místo v něm zaujímají dvě nenápadné skladby: Händelovo Dixit Dominus (na slova žalmu 109) a Caldarova Missa Dolorosa . V obou případech se jejich autoři chtěli vymanit z nánosů obecné povrchnosti, očistit svou duši. Zvláště příznačné je to u Caldary, jenž tuto mši komponoval rok před svou smrtí (1736). Dirigent souborů Balthasar-Neumann , Thomas Hengelbrock , si správně povšiml kontrastu obou skladeb nejen vůči soubornému dílu obou jmenovaných skladatelů, ale také jedné vůči druhé, zvláště vyhraněnou kompoziční technikou, když Händel upřednostnil spíše složitý kontrapunkt s podporou vokálních hlasů, zatímco Caldara pracoval s harmonií a melodikou, jež v plné síle vygradovaly ve skladbách W. A. Mozarta. To je také důvod, proč hodnotím dramaturgii tohoto CD tak vysoko. Před interprety tedy nestála bariéra jazyková (obě předlohy jsou v latině), ani citová (také pokora vyvěrá z obou stejně), nýbrž slohová. A zde mám pocit, že Caldara jim byl blíže, že k němu nalezli cestu snadněji. Vokální árie i dueta jsou líbezně vyklenuté, chromatické postupy a dynamické kontrasty umocňují napětí, získané předchozí plností sborových scén. Tyto prostředky však u Händela selhávají. Vlastně, stávají se neupřímnými. Je to proto, že Händel potřebnou výrazovost již do své kompozice vložil. Je všude! V každém taktu, v každé notě, v každém slově. Stačí jí jen vdechnout život. Ano, Thomas Hengelbrock vystavěl toto nádherné CD na kontrastu tak dokonale, že se mu zúročil.

Vydavatel: Sony BMG

Stopáž: 63:07

Nahráli: Balthasar-Neumann-Ensemble, Balthasar-Neumann-Chor, Thomas Hengelbrock

Body: 5 z 6

Komentáře

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.