Darius Milhaud: Service Sacré

Daria Milhauda známe jako člena pařížské Šestky, autora skladeb, v nichž koketuje s jazzem, revuí a brazilskými rytmy. O další stránce jeho tvůrčí povahy víme málo, ačkoli jeho opera Kryštof Kolumbus jistě nebyla jen tak náhodou uvedena pražským rozhlasem právě roku 1938. Milhaudova Service Sacré (Bohoslužba ) je údajně jedním z pouhých dvou děl, jež se pokusily převést hebrejský liturgický obřad do sféry vysokého hudebního umění. Druhým dílem je dílo Avodath Hakodesh Ernesta Blocha, které Milhauda předcházelo. Milhaud se už před vznikem Service sacré zabýval synagogální hudbou, v letech 1944-45 napsal několik modliteb na hebrejské texty pro newyorskou synagogu. Service Sacré vznikla na objednávku synagogy Emanu-El v San Franciscu (zmíněná Blochova skladba vznikla ke stejnému účelu). Milhaud vyšel z provensálské tradice židovského zpěvu, texty vybral z Union Prayer Book (v angličtině vydaných hebrejských bohoslužebných textů), tehdy svým způsobem oficiální sbírky amerického reformačního hnutí. Sólový zpěv kantora (baryton) střídá dramatický přednes recitátora a sborové úseky, orchestrální doprovod je střídmý, plného zvuku dosahuje v samostatných předělech, angličtina se střídá s hebrejštinou. Výrazové prostředky tradice a moderní instrumentální vybavení tvoří dílo silného duchovního naplnění. Modlitby k sabatu (celý titul zní Service sacré pour le samedi matin ) byly napsány roku 1947, na nahrávce jsou k nim přiřazeny ještě modlitby pro páteční večer, které vznikly v letech 1949-50. Už proto, že se na nahrávce podílí Pražský filharmonický sbor a Česká filharmonie , by u nás neměla zůstat bez povšimnutí, stejně jako celá řada American Classics firmy Naxos, která vydává snímky americké židovské hudby ve spolupráci s roku 1990 založeným Milken Archive.

Vydavatel: Naxos/Classic

Stopáž: 64:15

Body: 4 z 6

Sdílet článek: