Dana Flídrová – Jiří Votruba: Nazdar, Národní divadlo!

Koncepce, libreto, texty: Dana Flídrová. Ilustrace: Jiří Votruba. Vydalo Národní divadlo Praha, 2008. 1. vydání. 42 stran. ISBN 9788 – 0725 – 82938.

Dlouhá desetiletí konzervativní Národní divadlo, kde odvaha k experimentu a hledání nových cest je spíše vzácným hostem, se rozhodlo k příležitosti 125. výročí otevření jít vstříc mladému divákovi formou, která je vskutku „trendy“ – komiksovým vyprávěním „o velkém odhodlání, legendárních sbírkách, základních kamenech, tragickém požáru, celonárodní slavnosti a jednom pozdravu“. Kniha má velmi zdařilý výtvarný rámec i provedení od Jiřího Votruby . Co se týká textu, tak Dana Flídrová si dala s přípravou asi velkou práci, takže příběh, vyprávěný pod obrázky, je faktografickou jistotou. Bohužel je tak edukativní, až na mě působil suchopárně. Možná by mu prospěl literární vzlet à la Zdeněk Svěrák. Takhle nevím, jak děti zaujme. Komiksové bubliny jsou více či méně vtipné. Někdy mají nadstandardní úroveň, jinde zastiňuje vtip a dynamičnost prvoplánovost až nevtipnost. Občas dokonce autorka šla až příliš v ústrety klipovitému myšlení školáků. (České nebe Divadla Járy Cimrmana mě společně s řadou školáků rozesmálo víc.) Nicméně první pokus o narodnědivadelní komiks je v podstatě úspěchem a je dobře, že tentokrát Národnímu divadlu odvaha nechyběla.

Body: 0 z 6

Sdílet článek: