DAMA DAMA: DAMA DAMA 10 Pangea

Již dvanácté CD (10 řadových a 2 výběry) středoevropského souboru bicích nástrojů DAMA DAMA je pozoruhodným dokladem vysoké píle a profesionality souboru, který u nás působí již patnáctým rokem. Na dvou CD je prezentována tvorba našich předních skladatelů, kteří pro DAMA DAMA nepíší zdaleka poprvé.

Ptáme-li se, zda nám postmoderna má ještě co říci, dostaneme poslechem Rituálu Miloše Štědroně st. a DAMABROM Pavla Blatného hned dvě jasné hudební odpovědi. Oba skladatelé vtipně využívají krom DAMA DAMA i jazzový orchestr Big band Gustava Broma . V Rituálu, ve kterém poznáme části autorovy známé Sarabandy , jsou kombinovány ostinatní rytmy bicích nástrojů s „vpády“ dechů a s quasi-renesančními plochami. Pavel Blatný pak využívá prvky moravského folkloru, quasi-chorálu, jazzu a různě barevné plochy.

Název CD Pangea odkazuje na velká „území“ možných přístupů k tvorbě pro bicí nástroje a také na velkou dávku mystiky, která se ve skladbách, které soubor interpretuje, objevuje velice často (Dan Dlouhý: Mezisvětí a Surrealistický objekt , Vít Zouhar a jeho velmi expresivní Brána slunce ). Mystiku a jakousi kultovní obřadnost podpoří především nové elektronické zvuky, jak slyšíme ve skladbách Fudoh Myohoh e no inori (Daniel Forró), inspiračně čerpající z japonských chrámových obřadů, a Turbulence , v níž Dan Dlouhý dociluje velmi netradičního hudebního výrazu využíváním vlastních speciálních nástrojů, svého elektronicky upraveného hlasu, kombinací složitých číselných rytmů a především skvělé hráčské virtuozity.

Poslech rozhodně není romantickou procházkou klidnou hudební krajinou. Expresivita stíhá posluchače na každém kroku a v závěrečné Zouharově Petite siréne jím smýká od první do poslední noty. Mimochodem většina skladeb, které DAMA DAMA hraje, je přesně vypsána v notách.

Závěrem můžeme říci, že Pangea je polystylové CD obsahující hudbu jak výsostně experimentální (například Dlouhý – Surrealistický objekt), hudbu čistě elektronickou (Forró), tak také hudbu se stylovými přesahy a jejich kombinacemi (Blatný, Štědroň). K provedení každé skladby se DAMA DAMA staví s vysokou profesionalitou, což jde vidět na celkové grafické úpravě bookletu i v průvodním slově.

Vydavatel: FORZA

Stopáž: 72:38 + 71:43

Body: 5 z 6

Sdílet článek: