pátek, 23. říjen 2009

Czech and Baroque Europe

Napsal(a) 

Czech and Baroque Europe Czech and Baroque Europe

Pavel Hromádka – trumpeta, Dušan Foltýn – hoboj, Tomáš Thon – varhany. Text: Č, A. Nahráno: 7/2007, Farní kostel sv. Jana Křtitele v Hlučíně. Vydáno: 2007. DDD. TT: 62:46. 1 CD Studio Matouš, MK 0806 2131.

Předkládanou nahrávku pod názvem Češi a barokní Evropa (respektive Czech and Baroque Europe ) můžeme vnímat jako představení, a to hned v několika rovinách. Jednak coby velmi důkladně dramaturgicky postavený výběr skladeb a podchycené kontexty české provenience s vlivnými proudy mířícími hlavně z Itálie i okolních zemí. Neméně stojí za povšimnutí seznámení s varhanní hudbou z jistých kantorských sborníků, dosud nikde neprezentovaných. A v neposlední řadě představení nástroje, nových varhan ve farním kostele sv. Jana Křtitele v Hlučíně, kde byla rovněž nahrávka pořízena. Považuji za vhodné se krátce o samotných varhanách zmínit. V roce 2006 postavila varhanářská dílna Kánský-Brachtl repliku raně barokního nástroje. Varhanáři postupovali podle dobových technologií a zhotovili tak výjimečný nástroj. V minulosti se v oblasti Slezska tyto typy varhan nacházely, do dnešního dne se však žádné nezachovaly.

Hobojista Dušan Foltýn a trumpetista Pavel Hromádka podávají svou interpretaci dle dobových zvyklostí a úpravu některých skladeb za doprovodu varhan v podání Tomáše Thona . Především jde o sonáty J. B. Loeilleta, G. Fingera, W. Corbetta a H. I. F. Bibera. Interpreti zkušeně propojili líbezně sladký zvuk hoboje s průrazným tónem trubky, které se vždy vděčně sladí s doprovázejícími varhanami. Skladby jsou si tak zvukově poněkud podobné. Tak například u sonáty J. B. Loielleta bych uvítala více francouzského příznačného nádechu a lehkosti. (I za předpokladu, že sice tento autor studoval ve Francii, později působil v Londýně a nejen jeho jméno bylo často vyjadřováno jako „Lully“ či „Lullie“). Vynikající podání je předvedeno v Sonatě Prima G. B. Vivianiho pro trumpetu a varhany, podobně jako v bravurní Sonátě pro sólový hoboj a varhany F. Geminianiho. Rovněž považuji Fingerovu Sonátu D dur za velmi kompozičně efektní, ale především technicky i muzikálně perfektně zvládnutou skladbu. Jak už jsem výše uvedla, nahrávka obsahuje sólové varhanní skladby. Varhaník Tomáš Thon zde interpretuje drobná anonymní varhanní dílka z kantorských sborníků z Bakova, Plzeňska, Jemnice a ze Slavkova u Opavy. Varhany s dobovým barokním laděním Valotti a svou velikou rejstříkovou barevností jsou adekvátním nástrojem k interpretaci skladeb druhé poloviny 18. století a posluchači se tak dostává do ruky téměř původní podoba těchto kompozic.

Body: 5 z 6

Komentáře

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.