Claude Debussy – Ein Porträt

Jascha Heifetz, Alfred Cortot, Quatuor Calvet, NBC Symphony Orchestra, Toscanini aj. Produkce: neuvedeno. Text: N, A, F. Nahráno: 1925-54. Vydáno: 2004. TT: 53:18, 61:13, 70:24, 71:00. ADD. 4 CD Documents 221884-350 (distribuce Bohemian Music Service).

Kompilace z Debussyho má své klady i nedostatky. Ke kladům patří sama skutečnost, že vznikla, výběr skladeb, které jsou na čtyřech discích soustředěny, tvoří ucelený přehled skladatelova vývoje i náhled do různých oborů jeho tvorby. Je zde možnost setkat se s vynikajícími jmény interpretů minulosti a výkony, které dodnes mohou sloužit za příklad. Bohužel však jsou některé snímky velmi špatné kvality, a i když lze pochopit záměr výběru, je otázka, zda pak takový snímek skutečně neplní jen roli kuriozity. Nalezne se zde například kuriozita interpretační: takovou je Preludium k Faunovu odpoledni (Prélude a l'aprÉs-midi d'un faune ) v provedení NBC Symphony Orchestra s Arturem Toscaninim z roku 1945. Flétnové sólo se svévolnou ornamentikou a neúnosným vibratem může sloužit jako odstrašující příklad, ale snímek má také špatnou kvalitu v rozmazeném zvuku orchestru. Naopak velmi zajímavé je poslechnout si Jaschu Heifetze v preludiu k Marnotratnému synovi (L'enfant prodigue ) a ve skladbě La plus que lente Alfreda Cortota respektive Waltera Giesekinga v Preludiích (toho také v Obrazech a Dětském koutku ). Je zde dále Moře v nahrávce Orchestre de la Suisse romande s Ernstem Ansermetem (1947), Smyčcový kvartet g moll v provedení Quatuor Calvet (1931), Sonátu pro housle a klavír hraje Alfred Dubois a Marcel Maas (1936), Sonátu pro violoncello a klavír Maurice Maréchal a Robert Casadesus ( časově umístěno mezi 1929-1937), Etudu č. 11 Vladimir Horowitz (mezi 1930-35). Na čtvrtém snímku jsou nahrávky Debussyho písní z let 1950-54 (Ariettes oubliées , FÇtes galantes , Trois chansos de Bilitis , Le promenoir des deux amants ), které patří vůbec k nejlepším zážitkům z poslechu – bohužel není nedopatřením uvedeno, kdo písně zpívá.

Vydavatel: Documents/distribuce Bohemian Music Service

Stopáž: 53:18, 61:13, 70:24, 71:00

EAN: 221884350

Nahráli: Jascha Heifetz, Alfred Cortot, Quatuor Calvet, NBC Symphony Orchestra, Toscanini aj

Body: 4 z 6

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější