čtvrtek, 11. září 2003

Božena Čapková, Karel Kořízek: Lidové písně z Úpicka

Napsal(a) 

booklet booklet
Během posledních let se podařilo Etnologickému ústavu vydat dvě významné sbírky českých lidových písní, dosud širší veřejnosti nedostupné. Obě byly pořízeny v rámci příprav Národopisné výstavy českoslovanské v téže době, ovšem na protilehlých koncích Čech: Kubova sbírka na Chodsku na jihozápadě země a nyní vydaná méně známá sbírka Boženy Čapkové (1866- -1924), matky bratří Čapků, a učitele Karla Kořízka (1858-1939) s písněmi z okolí Úpice na severovýchodě území. Výsledek sběru z let 1893-4 reprezentuje 262 čísel, doplněných v této edici navíc o více než stovku dalších z první poloviny roku 1907, sebraných v souvislosti s akcí 'Lidová píseň v Rakousku'. Obě sbírky zachycují situaci na trojím rozhraní: nejen na přelomu století a na podkrkonošské jazykové hranici, ale především odráží zásadní změnu v přístupu ke sběru lidových písní. Zatímco první z těchto sbírek zařadil tehdy Otakar Hostinský co do významu hned za výsledky Kubových sběrů, Otakar Zich označil přes polovinu těchto písniček za umělé, bezcenné. Tehdejší nové metodické pokyny pro sběr písní ovšem již žádaly, aby sběratelé zaznamenávali nejen erbenovsky vybroušená čísla lidového repertoáru, ale současně i kramářské písně, zlidovělé ohlasy a podobné 'nečistoty' (ty také byly ku prospěchu věci ponechány i v nynější edici), a Čapková s Kořízkem se tomuto požadavku postupně plně přizpůsobili. Rozdíl mezi oběma sběry je navíc ještě dále umocněn reálným posunem lidového repertoáru blíže ke zlidovělé produkci. Novodobost zapsaného materiálu dokládá i absence mollových nápěvů, zde ještě zřetelnější, než jakou zaznamenal Kuba na Chodsku. Po všech stránkách přináší toto solidně (drobnou výhradu lze mít jen k chybějícímu titulu na hřbetě svazku) vybavené vydání dvojice sbírek z Úpicka, doplněné ještě několika dílčími soubory písní, říkadel, koled a pověstí o vodnících, překvapivou a vítanou informaci o dosud spíše přehlížené foklórní oblasti.

Zpracovala Věra Thořová. Etnologický ústav AV ČR ve spolupráci s MK ČR. 782 s.

Body: 1 z 6

Komentáře

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.