čtvrtek, 13. leden 2005

Blanka Červinková: Hans Krása - Život a dílo skladatele.

Napsal(a) 

booklet booklet
Tempo Praha, obrazové přílohy, ISBN 80-901376-0-1, 279 s. Hans Krása (1899-1944) se stal objektem historického pohledu Blanky Červinkové (tehdy ještě Müllerové) už během jejího studia hudební vědy na Karlově univerzitě. Věnovala mu svou diplomovou a disertační práci (1965, respektive 1966) a materiály sbírala i v dalších letech, kdy ji povolání odvedlo na pole knihovnictví. Roku 1994 založila hudební nakladatelství Tempo, jež se věnuje vydávání děl skladatelů pronásledovaných nacismem a vrátila se k Hansu Krásovi v jemu věnované monografii. Bohužel už nemohla dokončit finální redakci své práce. Té se po smrti autorky ujal s akribií a pečlivostí její manžel Stanislav Červinka. Blanka Červinková byla v kontaktu s pozůstalými příbuznými Hanse Krásy a dalšími očitými svědky jeho života a díla, od nichž čerpala neocenitelná osobní svědectví. Tato sféra informačních zdrojů je pečlivě vyvážena s informacemi získanými ze studia dobových materiálů. Osobnost Hanse Krásy je začleněna do historie pražského hudebního života mezi dvěma válkami i do kontextu vývoje celoevropské hudby jeho doby, je zde charakterizována jeho individualita, v níž se sféra privátní prolíná se sférou tvůrčí. Je zde přítomen proces recepce takzvaných "terezínských skladatelů" a aktivity posledních let bádání i provozovací praxe. Je zde - a to je pravděpodobně nejobdivuhodnější rys knihy - vykreslena kontinuálně se vyvíjející skladatelská osobnost, do jejíhož života tvrdě zasáhly politické dějiny, která však přesto byla a zůstala osobností jednou, nikoli - jak se často v podobných případech stává - osobností rozlomenou na čas "před" a "po" Terezínu. Úvodní kapitolu tvoří charakteristika dvojjazyčné kultury Prahy v letech 1900-1942 (rok, kdy byl Krása deportován do Terezína). Vlastní monografie postupuje chronologicky, opěrnými body jsou Krásova díla, včetně jejich novodobé recepce. Závěr knihy tvoří chronologická tabulka skladatelova života a díla, katalog skladeb s detailními údaji (autograf a jeho uložení, edice, provozovací materiál, první provedení, diskografie). Dodatkem je zařazena edice Krásovy korespondence s nakladatelstvím Universal Edition Wien, pramenný materiál sám o sobě neobyčejně cenný. Kniha je vybavena notovými příklady a četnými ilustrativními fotografiemi a reprodukcemi s doplňujícími margináliemi, rejstříkem osobním i věcným. Schází bibliografie, její údaje jsou ovšem obsaženy v podčarových poznámkách či přímých citacích v textu. Kniha vyšla zároveň anglicky a německy a vedle existujících monografií Erwina Schulhoffa (Josef Bek) a Pavla Haase (Lubomír Peduzzi) a souhrnných prací Milana Kuny je dalším cenným příspěvkem k poznání německé hudební kultury v Čechách a tragického úseku hudebního života za nacismu.

Body: 0 z 6

Vlasta Reittererová

Narozena 9. ledna 1947 v Praze (roz. Pellantová, provdaná Hrušková, Benetková). Vystudovala hudební vědu na Filozofické fakultě KU a současně tehdejší Lidovou konzervatoř (herectví a pantomima). Prošla několika amatérskými divadelními soubory, v letech 1968–1970 byla členkou baletního souboru Krušnohorského divadla v Teplicích, po narození dcery se vrátila do Prahy a do roku 1976 působila v komparzu Divadla E. F. Buriana, kde byla 1970–1972 zaměstnána jako uklízečka. V letech 1972–83 (s několikaletým přerušením mateřskou dovolenou) referentka v tuzemském koncertním oddělení agentury Pragokoncert. Roku 1987 nastoupila na Filozofickou fakultu do dnešního Ústavu hudební vědy jako knihovnice, kde se vrátila k vystudovanému oboru a roku 1988 získala doktorát. Na FF UK zůstala do odchodu do důchodu 2002. Několik let také vyučovala historický seminář na pražské konzervatoři a působila jako externí pedagog na Masarykově univerzitě v Brně. V posledních letech se mj. věnuje překladatelství. Životní heslo? S Janem Nerudou říká: „Vším jsem byl rád.“

Komentáře

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.