Bartókův klavír 1 – Mikrokosmos (výběr), Dětem (výběr)

Zoltán Kocsis, Kriztián Kocsis – klavír. Režie: Gábor Vásárhelyi. Text: A, N, F, I, M. Nahráno: live, Památník Bély Bartóka (datum?). Vydáno: 2008. TT: 64:00. Obraz. formát: 16:9. Zvuk. formát: Magyar Dolby 5.1, stereo. 1 DVD Hungaroton HDVD 32565 (distribuce Panther).

Projekt nazvaný „Bartókův klavír 1“ nese mnohoslibný podtitul „Velcí maďarští pianisté 21. století hrají na Bartókův původní klavír v Památníku Bély Bartóka.“ Ambiciózní edici zahajuje Zoltán Kocsis , jeden z nejvýznamnějších současných pianistů a světově uznávaný bartókovský specialista. Producent Gábor Vásárhelyi pojal však celý projekt mnohem šířeji, než jen jako Kocsisův recitál. Nejprve nás uvede do zahrady vily č. 29 v budapešťské Csalán utca, kde žil Bartók v letech 1932 – 1940 a která je od roku 1981 Bartókovým památníkem. Oblíbený maďarský herec Armand Kautzky tu diváky seznámí s osudy vily i s renovací expozice Bartókova památníku v roce 2006, přičemž zvláštní pozornost věnuje Bartókovu klavíru Bösendorfer. Následně předá slovo restaurátoru nástroje Tamási Lendvaiovi , který velmi podrobně pohovoří o jeho náročné opravě a především pak o tom, jak v mechanice nalezl Bartókův cigaretový nedopalek, který je nyní vystaven v expozici památníku (doprovázeno detailním záběrem exponátu). V následující kapitole „učí“ Zoltán Kocsis svého malého synka Kriztiána zahrát správně skladbu „Malé sexty v paralelním pohybu“ z druhého sešitu Bartókova Mikrokosmu . Pak si ještě poslechneme Kriztiánovy „Malé sexty“ načisto, a když se tím vším prokoušeme, uvede nás režisér konečně k Bartókovu renovovanému Bösendorferu. Jsme-li ale zvědaví na nějaké Bartókovy skladby, musíme si ještě chvíli počkat, neboť Zoltán Kocsis nejprve zahraje Beethovenovu Sonátu E dur op. 14/1 a Lisztovo Ave Maria . Teprve potom zazní čtrnáct čísel z proslulého Bartókova cyklu Mikrokosmos, jehož vznik je z velké části spojen právě s vilou v Csalán utca. Kocsisovo úvodní slovo k Mikrokosmu je nejen zajímavé, ale navíc velmi živě podané. Drobné skladbičky hraje světově proslulý pianista kupodivu z not, což ale samozřejmě vůbec nevadí, protože se jedná o skutečně vzorové provedení. Potlesk sklidil Kocsis obrovský, za zmínku stojí, že mu pořadatelé dali do ruky místo kytice krásně zabalenou láhev, ovázanou maďarskou trikolórou. Kocsis pak s láhví zacházel jako s kyticí, to jest stavěl ji na klavír při každém přídavku. Přidával šest částí z Bartókova cyklu Dětem, tentokrát už zpaměti a samozřejmě opět skvěle. Přepestré DVD by tím klidně mohlo skončit, ale v závěru opět přichází Armand Kautzky, aby se s námi ve zšeřelé zahradě Bartókova památníku rozloučil.

Na jedno DVD se stopáží 64 minut se toho vešlo opravdu hodně. Lecčemu by asi prospěl radikálnější střih (úvodní text, rozhovor s Tamásem Lendvaiem, výuka Kriztiána Kocsise), na druhé straně bychom asi uvítali více odborně komentovaných záběrů do muzejní expozice, bohatší výběr Bartókových skladeb i detailnější Kocsisův komentář.

Body: 4 z 6

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější