Anton Bruckner: Symfonie č. 4 „Romantická“

Tak tomu opravdu nerozumím! Proč v současném trendu symfonického hraní musejí široce menzurované žestě roztrhat zvukový obraz na kusy, za mocného přispění hromovládných tympánů, zatímco po zvuku smyčcových skupin aby posluchač doslova pátral? Shodou okolností jsem si Romantickou symfonii Antona Brucknera vyposlechl nedávno na vlnách rozhlasové stanice Vltava. Nahrávku Phiadelphia Orchestru z roku 1973 řídil Eugen Ormandy. Vynikala klidnými tempy a hluboce promyšlenou agogikou. Nejmarkantnější však byl sytý a mnohobarevný zvuk smyčců, od svítivých prvních houslí, až po záhrobně temné kontrabasy. Dechová harmonie a tympány tuto romantickou pohodu jen umocňovaly. Bruckner svou čtvrtou symfonii komponoval prakticky celý rok 1874 a dalších šest let ji přepracovával. Snažil se totiž co nejlépe tónomalebně vyjádřit přírodní romantiku, která přitahovala nejen umělce, ale i měšťanskou společnost obecně. V symfonii proto nalézáme témata laděná baladicky, lovecky i hymnicky. Symfonie měla premiéru 20. února 1881 ve Vídni a dobový kritik psal o obrovském úspěchu, když Bruckner byl po každé větě pětkrát vyvolán. Tento úspěch spočíval právě v dokonalé transformaci přírodních motivů a scenérií a představ o nich do řeči tónů, rytmů, melodií, nástrojových zvuků a jejich vzájemných kombinací. Nejdůležitějším výrazovým prostředkem je zde fuga, která narůstáním na síle – s přidáváním se dalších a dalších nástrojových partií – skvěle evokuje příchod bouřkové atmosféry po ranním svítání. Žel, na tomto CD nejhůře vycházejí právě fugy! Strohý rytmus bez tempových záchvěvů dělí polyfonii na takty a estetický dojem z fugy, založený na lichosti, uniká. Ano mám pocit z přílišné rytmizovanosti, jako by beat byl tou nejdůležitější věcí, kterou si přál dirigent sdělit. Nejvíce na to doplatila druhá věta Andante quasi Allegretto , kde sóla lesního rohu znějí až apaticky chladně. Z rytmu procházky provoněnou jarní loukou se tak stává rytmus vojenské jednotky a z valčíku víl je baletní pas de deux. Myslím si, že aktéři této interpretace nepochopili zcela sílu představivosti, jíž hudba disponuje. Technickou dokonalost nahrávky i velmi dobře vypracovaný booklet považuji za samozřejmost.

Vydavatel: Arte Nova/Sony BMG

Stopáž: 67:19

EAN: 82876604882

Body: 4 z 6

Sdílet článek: