André Gertler – Violin Concertos

André Gertler

Violin Concertos

(Malipiero, Casella)

André Gertler – housle, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Václav Smetáček. Produkce: neuvedeno. Text: Č, A, N. Nahráno: 4. – 11. 1. 1971 a 25. – 29. 3. 1974, Smetanova síň Obecního domu, Praha. Vydáno: 2007. TT: 53:28. ADD. 1 CD Supraphon SU 3904-2.

André Gertler (1907-1998) byl jedním z mála umělců žijících na Západě, kteří k nám směli častěji zajíždět i za komunistického režimu. Byl prvním, kdo v Čechách provedl Houslový koncert Albana Berga (roku 1948 s Českou filharmonií), pravidelně uváděl díla Bély Bartóka, s nímž jej spojovala nejen rodná vlast, ale také osobní přátelství a jehož kompletní dílo ve spolupráci s Diane Andersen, Josefem Sukem, Brněnskou a Českou filharmonií a s dirigenty Jánosem Ferencsikem a Karlem Ančerlem natočil pro Supraphon (tato nahrávka byla již rovněž digitalizována), s Václavem Smetáčkem a Pražskými symfoniky natočil také 2. houslový koncert Daria Milhauda, s Českou filharmonií a Karlem Ančerlem 2. houslový koncert Paula Hindemitha. Také snímky Houslového koncertu Gian Francesca Malipiera a Alfreda Caselly s Pražskými symfoniky a Václavem Smetáčkem vznikly v Praze. Oba italští skladatelé byli v meziválečné době známí v kruzích Mezinárodní společnosti pro soudobou hudbu a jako takoví uváděni také v českých hudebních spolcích. Jejich dílo však nikdy nedosáhlo velkého rozšíření, a to ani v jejich vlasti, která přece jen žila a žije především operou. Lze jen vítat, že archiv Supraphonu zpřístupňuje tuto dnes prakticky neznámou hudbu v reedici, pomocí remasteringu Stanislava Sýkory. Malipierův koncert je z roku 1932, Casellův z roku 1928. Stojí za to si uvědomit, v jakém dobovém kontextu tato díla vznikala, vyposlouchat doznívající vlivy impresionismu i nové věcnosti, neoklasicismu i neobaroka a jejich individuální přetvoření ve skladbách dvou současníků (mezi Malipierem a Casellou byl věkový rozdíl pouhého jednoho roku), zařadit si je vedle Stravinského, Hindemitha, Martinů a dalších. A také se potěšit technicky jistou, temperamentní a stylově promyšlenou hrou André Gertlera a Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK pod vedením jejich legendárního dlouholetého šéfa.

Body: 5 z 6

Sdílet článek: