Andor Foldes – Wizard of the Keyboard

(Bach, Beethoven, Brahms, de Falla, Poulenc, Debussy, Chopin, Liszt, Bartók, Stravinsky, Barber, Copland, Kodály, Thomson, Albéniz)

Andor Foldes – klavír. Produkce: Karl-Heinz Schneider, Fred Hamel. Text: A, N, F. Nahráno: 8/1951, 1/1955, 6/1955, 7/1955, 11/1957, 3/1958, Beethovensaal, Hanover, 1/1957, New York. Vydáno: 2007. TT: 76:59, 76:12. ADD. 2 CD Deutsche Grammophon 477 6511 (Universal Music).

V letošním roce nalézáme v nabídce Deutsche Grammophon kompilaci pořízenou z nahrávek maďarského klavíristy Andora Foldese . Ačkoli předkládané dvoj-CD s tajemným podtitulem Wizard of the Keyboard obsahuje pouze nahrávky z let 1951 – 1958, zahrnuje velice pestré spektrum děl od hudby Bachovy až po díla 20. století, včetně skladeb Bély Bartóka nebo Zoltána Kodálye, s nimiž se Foldes za svého života osobně setkal. Přestože jednotlivé skladby nejsou řazeny zcela chronologicky, lze v zásadě říci, že díla vzniklá v době do konce 19. století obsahuje první CD, zatímco díla ze století dvacátého pak druhý disk. Tato kompilace odkrývá Andora Foldese jako nesmírně všestranného interpreta, který veškeré zde prezentované skladby nahrál po několikaletém pobytu v USA, kam emigroval v roce 1940. Celkově lze Foldesovu hru charakterizovat jako velice vyrovnanou a maximálně soustředěnou, s měkkou plnokrevností úhozu a bez zbytečných manýr. Přesto však každé dílo hraje Foldes s patřičným pochopením pro jeho autora: z Bachovy Chromatické fantazie a fugy d moll tak cítíme dokonalou stavbu jednotlivých tématických linií, ze čtyř vybraných Brahmsových Valčíků op. 39 romantickou stylizovanost tanečního útvaru, z Poulencovy nebo Chopinovy hudby zase schopnost jemného pozastavení a vyjádření autorovy vnitřní emoce. V Lisztově Mefistovském valčíku Foldes prokazuje své stoprocentní technické vybavení a v Bartókově hudbě přesvědčivě zpřístupňuje autorův naturalismus (čímž ale nejsou komentováni všichni na prvním CD obsažení autoři). Skladatele 20. století interpretuje Foldes podobně jako díla na předchozím disku, i když asi s o něco menším emočním nasazením. Cennost druhého CD spočívá mimo jiné v tom, že mnohá na něm obsažená díla vychází na tomto typu nosiče poprvé (sonáty Igora Stravinského a Aarona Coplanda, Barberovy Excursions a Kodályovy Tance Marosszéka7 kusů op. 11 ). I tento CD se honosí tanečními stylizacemi, mimo jiné Ragtimem Cis dur Virgila Thomsona nebo Tangem D dur od Isaaca Albénize, které ve Foldesově pojetí celou kompilaci příjemně odlehčují.

Booklet s textem Jeda Distlera přináší vedle mnoha cenných citátů i reprodukci fotografie klavíristy se Zoltánem Kodálym při setkání v roce 1947. Předkládaný CD tak vedle průřezu širokým interpretačním zaměřením přináší rovněž drobný pohled do pianistova života a zaujme jistě nejen specialisty na maďarskou klavírní školu, ale vůbec všechny milovníky a znalce této hudby.

Body: 5 z 6

Sdílet článek: