Amor Tiranno

Ivana Bilej Brouková – soprán, Markéta Cukrová – mezzosoprán, Jan Krejča – teorba, barokní kytara, renesanční loutna, Miloslav Študent – arciloutna, barokní kytara, renesanční loutna, Petr Wagner – viola da gamba, Tomáš Reindl – perkuse. Produkce: Vítězslav Janda. Text: Č, A. Nahráno: 1/2009, Divadelní sál Waldorfské školy, Příbram. Vydáno: 2009. TT: 59:45. DDD. 1 CD Arta Records F10159 (distribuce 2HP Production).

HHHH

Italské milostné písně první poloviny sedmnáctého století nejsou pro český hudební průmysl tím nejtypičtějším tématem, jsou naopak v tuzemské produkci CD spíše pozoruhodnou výjimkou. Skutečnost, že deska Amor Tiranno využívá a zachycuje repertoár z rukopisu Ariette in musica da diversi maestri , uchovávaného od osmnáctého století v lobkovických sbírkách, je ovšem samozřejmě logickým a dostatečným zdůvodněním. Škoda proto, že informace Miloslava Študenta v bookletu, věnované tomuto prameni, nejsou ještě podrobnější – explicitně totiž neuvádějí, zda snad jde o novodobý objev, nenapovídají, o jak překvapivý dramaturgický podnět jde, nezmiňují osudy rukopisu. Vědělo se o něm vždy? Jak přečkal desetiletí komunismu? Nechal už někdy někdo v naší době z těchto not něco zaznít, natočilo se už dříve něco?

Šestice interpretů, kteří jsou protagonisty této nahrávky a ujali se role tlumočníků poezie dávné doby a cizí země, jsou nesporně specialisté na svém místě. Vědí jak a umí zápisy zživotnit. Jde o jednohlasý repertoár, v němž má rovnocennou roli s hudbou básnické slovo. Monodie z doby počátků barokního slohu ovšem na první poslech neoplývá opulentním či ohromujícím bohatstvím atributů, které by hudbě pomáhaly k okamžitému posluchačskému úspěchu. Tím spíše záleží na realizaci, na aranžmá. A také na příjemnosti hlasů, které písně, jak snad lze zjednodušeně zachycený repertoár pojmenovat, zprostředkovávají. Ivana Bilej BroukováMarkéta Cukrová nemají technické problémy, jejich projev je odpovídajícím způsobem prostý, poučenost jejich interpretačního přístupu není stavěna na odiv, ale je za stylově celistvým a samozřejmě jistým projevem jednoznačně cítit. Sopranistka barvou hlasu uspokojuje víc, mezzosopranistka některými tóny někdy o něco méně – nedá se předpokládat, že je to záměr. To, že tento repertoár působí trochu monotónně, není rozhodně vina obou pěvkyň – naopak se to obě snaží úspěšně překonat. Záleží zde na velmi jemných nuancích. Jsou přítomny, i když by možná mohly být ještě minucióznější; v ideálním případě si lze představit dokonce ještě diferencovanější, tedy mnohostrannější a odvážnější výraz. I tak ale obě zpěvačky rozhodně zasluhují uznání, nejde vůbec o lehký úkol, ať už jde o zdobení, nebo o přesvědčivou dikci. Instrumentální doprovod je tlumený, nevtíravý, celý tento repertoár je jemný. O to překvapivější je přínos Tomáše Reindla s bicími – v několika případech vstupuje do hudebního přediva nápadněji, ovšem ústrojně. Tříminutová strofická skladba Vago mio viso Alessandra Ghivizzaniho je i díky jeho přičinění, primárně ovšem díky velmi rychle zapamatovatelné melodice a třídobému rytmu, téměř čímsi jako hitem…

Celkově – hudba celé desky se sice dá vnímat i příposlechově, je decentní a příjemná, ale s textem v ruce, který naštěstí v bookletu je, může jít přece jen o ještě podstatně hlubší zážitek.

Petr Veber

Tip Harmonie

Hudební vydavatelství Arta Records patřilo už od svých začátků k nečetným českým podnikům, které se systematicky věnovaly nahrávání staré hudby v historicky poučené interpretaci; zde recenzované CD Amor Tiranno je nesporně jedním z jeho nejzajímavějších projektů tohoto druhu. Budiž řečeno hned na začátku, že se tu jedná o nápad, který by se byl v době před listopadem 1989, a ještě dlouho poté v českých „kamenných“ vydavatelstvích nemohl vůbec uskutečnit – kvůli naprostému nezájmu domácího hudebního establishmentu o nejmodernější přístup ke starší hudební tvorbě. I dnes, kdy tento důvod konečně pominul, vyžaduje uskutečnění takového záměru vzhledem k ekonomické krizi a příklonu distributorů k tržně okamžitě úspěšným titulům určitou odvahu. Ta naštěstí Arta Records nikdy nechyběla – a tak se posluchači dostává do rukou jedinečná nahrávka výběru z rukopisu Ariette in musica da diversi maestri , který sám o sobě patří k hudebním raritám. Do lobkovické sbírky, kde je dodnes uložen, se dostal někdy kolem poloviny 18. století; napsán byl ve druhé polovině třicátých let 17. století. Je v něm zaznamenáno šedesát šest skladeb autorů, kteří tvořili především pod vlivem dobové florentské kompoziční školy. To, že mohl ve florentském okruhu i vzniknout, naznačuje jeho bohatá kaligrafická výzdoba (iniciály, květinové a zvířecí motivy) a obsah (madrigaly, canzony canzonetty, sonety), obojí téměř totožné s dalším hudebním rukopisem, dedikovaným významnému florentskému šlechtici Filippovi del Nero a dnes uloženým v Bologni. I když to není v textu k nahrávce vysloveně řečeno, stál za její přípravou s největší pravděpodobností loutnista a muzikolog Miloslav Študent, který se už od svých studií v Brně a Miláně specializuje na hudbu renesance a baroka, včetně dobové interpretační praxe. S Ariette in musica se poprvé pravděpodobně setkal už v době, kdy byly spolu s ostatními hudebninami lobkovické sbírky součástí fondů Českého muzea hudby (dnes je lobkovická hudební sbírka opět v rukou původních majitelů, a badatelům je přístupná jen výjimečně). Ze spolupráce Miloslava Študenta s dalšími českými hudebníky s výrazným zájmem o tento druh repertoáru (zpěvačky Ivana Bilej-Brouková a Markéta Cukrová , loutnista Jan Krejča , gambista Petr Wagner ) vznikla pozoruhodná nahrávka, střídající vokální čísla autorů známých (mimo jiné Jacopo Peri, Luigi Rossi, Settimia Caccini) i anonymních, prokládaná kompozicemi vyhlášených dobových loutnistů Alessandra Piccininiho, Michelagnola Galieiho a Johanna Hieronyma Kapsbergera. Nový vydavatelský počin Arta Records vyniká jak co do výběru repertoáru, tak interpretačně (zaváhat lze jen nad účastí perkusionisty Tomáše Reindla – otázka zní, zdali tu jde o prvek skutečně autentický, nebo jen o určitou módu a nápodobu jiných souborů staré hudby, kupříkladu Savallova Hesperionu). Podobných nahrávek u nás zatím vzniklo jen málo – už jen z tohoto důvodu (a samozřejmě i proto, že se jedná o CD, které velmi dobře snese srovnání na evropské úrovni, včetně perfektně zpracovaného dvojjazyčného bookletu, ve kterém nescházejí texty skladeb) ji lze každému diskofilovi vřele doporučit.

Michaela Freemanová

HHHHH

Podkladem nahrávky s italskými milostnými písněmi 17. století se stal rukopis zvaný Ariette in musica da diversi maestri – Hudební árie od rozličných mistrů – uchovaný v rodinném archivu Lobkoviců v Roudnici nad Labem. Ze sbírky se na nahrávku dostaly kompozice Giovanniho Girolama Kapsbergera, Francesca del Niccolina, Agniola Contiho, Jacopa Periho, Giovanniho Bettiniho a dalších skladatelů včetně anonymních – celkem 18 árií nebo písní z florentského stylového okruhu 1. poloviny 17. století. Výběr je zdrojem nejednoho zajímavého poznání – například tvorby skladatelky Settimie Caccini, nejmladší dcery Giulia Cacciniho a ve své době (první polovina 17. století) známé zpěvačky. Na nahrávku je zařazena její skladba Due luci ridenti a je na ní zastoupena spolu se svým manželem, Alessandrem Ghivizzanim (Vago mio viso, Lilla tu mi disprezzi ). Nejpůsobivější z vybraných skladeb je známé lamento Ioly (Uccidimi dolore ), fragment z Periho opery Iole ed Ercole . Písně zní v nastudování Ivany Bilej Broukové a Markéty Cukrové a doprovodného souboru, ve kterém je vedle theorby, arciloutny, barokní kytary a renesanční loutny (Jan KrejčaMiloslav Študent ) ještě viola da gamba (Petr Wagner ) a perkuse (Tomáš Reindl ). Nahrávka je vybavena zasvěceným průvodním slovem Miloslava Študenta, který na ní hraje na loutnu, texty všech písní a árií a informacemi o interpretech. Zvláště bych vyzvedla nápadité úpravy s perkusemi Tomáše Reindla, který do zavedeného interpretačního modu vnáší svěží jinakost (svým hlavním směřováním patří do jazzu a hraje také indickou hudbu), ducha barokní hudby nikterak nepodkopávající.

Wanda Dobrovská

Body: 6 z 6 – tip Harmonie

Sdílet článek: