Alessandro Scarlatti: Sedecia

Celé dílo nastudoval a titulní roli ztvárnil proslulý francouzský kontratenorista Gerard Lesne , který se hudbou Alessandra Scarlattiho zabývá již delší dobu. Narozdíl od svých kreací ve francouzském barokním repertoáru používá Lesne v tomto případě větší měrou falset, což odpovídá jak italským tradicím, tak i poloze partu Sedecii. Jeho vysoce profesionálnímu výkonu lze vytknout snad pouze horší srozumitelnost textu v rychlejších áriích. Poněkud problematičtější je posouzení projevu Philippa Jarousskyho v roli Ismaela, o němž je třeba se blíže zmínit. Booklet bohužel neobsahuje ani jednu řádku o kterémkoliv z interpretů, v Jarousskyho případě však jiné zdroje potvrdili datum narození 1978, bohaté pěvecké školení ve Francii a první operní role sopránové či altové role v posledních dvou letech. Řada čtenářů jistě zná zpěv pánů Asawy či Danielse, kteří se díky své technice výrazně vzdálili tradiční podobě kontratenorů, ovšem, technicky nazíráno, stále se u nich jedná o falsetovou funkci zralého mužského hlasu. V případě pana Jarousskyho by však mohlo jít o vlastní hlas, tedy spíše fyziologickou anomálii, pro laika téměř neodlišitelnou od lehkého lyrického či koloraturního sopránu. Bohužel, zároveň nutno dodat, že zvláště ve vyšších polohách mívá Jarousskyho hlas imperfekce typické pro starší sopranistky – jemný šustot a jistou zúženost a vybledlost tónu, které patrně nelze odstranit. Zároveň dodávám, že tyto nedokonalosti leckterý posluchač možná ani nebude vnímat a efekt, který díky pohyblivosti, jemnosti, barvě a celkově vytříbenému přednesu Jaroussky dosahuje, je zkrátka jedinečný. Nejvyšších ocenění pak zasluhují výkony sopranistky Virginie Pochon a zejména Petera Harveye , jednoho z nejlepších basbarytonistů věnujících se staré hudbě. Zpěváky doprovází orchestr Il seminario musicale , jenž má v průběhu celého oratoria nejednu příležitost k vyniknutí, čehož také – snad s výjimkou vždy poněkud choulostivějších unison – přesvědčivě využívá.

Vydavatel: Virgin Classics / Monitor-EMI

Stopáž: 46:54, 47:22

Nahráli: Virginie Pochon, Philippe Jaroussky, Peter Harvey, Mark Padmore, Il Seminario Musicale, Gerard Lesne

Body: 4 z 6

Sdílet článek: