AD Trio Prague – Piano Trios

(Smetana, Dvořák)

Jiří Hurník – housle, Miloš Jahoda – violoncello, Martin Kasík – klavír. Produkce: Jiří Štilec. Text: Č, A. Nahráno: 26.-28. 10. 2007, Sál Bohuslava Martinů v Lichtenštejnském paláci, Praha. Vydáno: 2007. TT: 58:53. DDD. 1 CD Arco Diva UP 0105-2 131 (distribuce Classic).

V nedávné době se na trhu objevilo nové CD, vydané firmou Arco Diva, které nabízí dvě významná klavírní tria z tvorby českých autorů: jednak Smetanovo Klavírní trio g moll op. 15 vzniklé roku 1855 a do definitivní podoby dovedené v roce 1880, jednak Dvořákovo Klavírní trio e moll op. 90 , zvané Dumky, vzniklé na přelomu let 1890 – 1891.

Při prvním zaposlouchání se do úvodního Smetanova Tria g moll většinu posluchačů nejspíš napadne, že z podání interpretů čiší mladistvá energie a efektní nadšení. A nebudou se mýlit, AD Trio Prague sestává skutečně z představitelů naší mladé umělecké generace: u klavíru sedí Martin Kasík , na housle hraje Jiří Hurník a na violoncello Miloš Jahoda . Všichni tři mají již za sebou bohaté zkušenosti a úspěchy ve světě soutěžním i koncertním. Předkládané CD nám tyto tři výrazné hudební osobnosti představuje tedy také jako úzký komorní tým, který má navzdory poměrně krátkému společnému působení na repertoáru již velmi bohatý program (počínaje tvorbou F. Schuberta a díly J. Hanuše či P. Ebena konče).

Na nové nahrávce AD Tria Prague chceme ocenit především vynikající souhru jednotlivých hráčů, a to zejména v partiích melodického unisona, kde trio prokazuje, že hudebně myslí téměř „jako jeden člověk“. Technická suverenita hráčů je naprosto zřejmá – odráží se především v již zmíněném entuziasmu a vřelosti pojetí obou děl. Pro celkové vyznění AD Tria Prague je charakteristické temnější zabarvení (možný vliv akustických podmínek sálu B. Martinů v Lichtenštejnském paláci?) a vysoká kompaktnost zvuku.

Jelikož však obě díla máme možnost porovnat s nahrávkami i jiných znamenitých hudebníků, vnucuje se nám potřeba poukázat na některé momenty, na nichž by snad AD Trio Prague mohlo ještě v budoucnu zapracovat. Postrádáme zejména zvukovou transparentnost, jakou ocení jak posluchač milující Smetanovu a Dvořákovu komorní hudbu, tak o něco náročnější hudební analytik, který se bude snažit sledovat vnitřní strukturu díla. AD Trio Prague bezesporu pracuje velmi zajímavě s parametrem hudebního výrazu, méně však již s parametrem zvukové barvy, jakou si takto intimní hudební druh žádá. Místy by drobnější zvuková prokreslenost a větší soustředění se na sémantickou podstatu a výpověď díla (zejména u Smetanovy nénie) přispělo ke zvýšení konečného dovršení uměleckého odkazu obou českých hudebních velikánů.

Rovněž bychom ocenili, kdyby v bookletu byly uvedeny také údaje o notovém vydání, z nichž AD Trio Prague hraje (nebývá vždy samozřejmostí, že se sáhne pouze po nejnovější dostupné edici) a informace o nástrojích, na něž interpreti hrají. Pozorný čtenář se po důkladném prozkoumání fotografie uvnitř bookletu dopracuje pouze ke zjištění o značce klavíru (Steinway & Sons), neví však s jistotou, zda jde skutečně o foto pořízené během přípravy této nahrávky. Přesto však chceme překládané CD vydané s podporou společnosti NOVERA, s.r.o. velmi pochválit a doporučit jej všem zájemcům o českou komorní hudbu.

Body: 5 z 6

Sdílet článek: