čtvrtek, 29. duben 2004

A Portrait

Napsal(a) 

booklet booklet
Dvojalbum obsahuje ukázky ze šestnácti skladeb Johna Tavenera z let 1968 (In Alium ) až 2002 (Mother and Child ), sestřih rozhovoru se skladatelem a v bookletu padesátistránkový monografický esej od Davida McCleeryho . Titul vychází ve vzdělávavcí edici Naxos Educational a svou povahou vysloveně volá po formátu s možností video dat. V textu nejsou úplně důsledně vychytány aktuální odkazy, čímž se poněkud snižuje jeho nadčasová hodnota, nicméně je to nejobsáhlejší a nejzasvěcenější informace, s jakou jsem se o Tavenerovi dosud měla možnost setkat. Všechna díla, z nichž pocházejí ukázky, už na CD vyšla, lze tedy nahrávku - vedle toho, že je zaslouženým darem skladateli k příležitosti jeho šedesátých narozenin (*28. 1. 1944) - považovat především za užitečnou pomůcku pro pracovníky v hudební osvětě na všech úrovních - od klubů po rozhlas (bohužel, s vyloučením video médií). Dramaturgie nepůsobí fragmentárně, disk je možné poslouchat, aniž by hrozila ztráta kontinuity spojení s duchovním světem, k němuž se Tavenerova hudba vzpíná. Ukázky - k nimž jsou odkazy v průvodním textu - jsou řazeny chronologicky, navíc Tavener se ve svém stylovém směřování nedopouštěl žádných přemetů, velmi citlivě a pozvolna, téměř nepozorovaně se vyvazoval z modernistických východisek a otevíral se oproštěnému výrazu v rámci tonálně-modálního prostoru, takže je možné dobře sledovat vývoj jeho hudební řeči a v hlubším smyslu i jeho názorové zrání. Z ukázek je zřejmé, že v Tavenerově tvorbě je určující vokální složka, je zde ale i několik příkladů čistě instrumentálních, od významově spíše okrajových skladeb pro varhany (Mandelion ) či kytaru (Chant ) až po první část z violoncellového koncertu The Protecting Veil , jehož premiéra (1989) se Stevenem Isserlisem Tavenera vynesla na výsluní světové slávy (na nahrávce hraje cellový part Maria Kliegel ). Nezbytným bonusem, který by měl být zřejmě prvoplánovým poutákem a motivací k zakoupení CD, je premiérová nahrávka skladby Prayer of the Heart , kterou Tavener napsal v roce 1999 pro irskou zpěvačku Björk (a Brodsky Quartet ) - náležitá pozornost genezi vztahu skladatele a zpěvačky je věnována i v bookletu. Kupovat si dvojalbum jen kvůli této skladbě by mi přišlo jako luxus, ale na druhé straně podotýkám, že je to dílo úchvatné: kvarteto pomalu překlápí souzvuky v průzračném harmonickém plánu a Björk přednáší archetypálně syrovým projevem Kyrie - ideální a výstižná hudební materializace upřímného zanícení srdce v konfrontaci s nadosobním fenoménem nezaujaté věčnosti. (Projevem sopranistky Patricie Rozario uchvacují i ukázky z Mary of Egypt a Akhmatova Songs - bohužel jen ukázky.) Rozhovor se skladatelem je rozstříhán do sedmi tracků (jakýchsi tematických kapitol) a co Tavener říká, je tak zajímavé, že mne to nutí vznést u tohoto titulu na tuzemského distributora stejný požadavek, jaký povinně - a nejednou skřípajíce zuby - naplňují dovozci a prodejci užitkového zboží: aby verzi na český trh vybavil překladem rozhovoru (mimochodem, další argument pro formát DVD). S psaným textem v životopisném eseji si český zájemce ještě poradí, ale porozumět mluvenému slovu - i když skladatel mluví pomalu a poměrně dobře artikuluje - může být přece jen problematičtější, což je opravdu škoda - mnoho úžasných myšlenek a postřehů tak nemusí nalézt adresáta, který přitom v českém hudebním - v tomto směru úhorném - prostředí na něco takového právě čeká! Suma sumarum: John Tavener je jedním z nejpozoruhodnějších současných anglických, respektive světových skladatelů, ale u nás rozhodně není nijak široce známý, nahrávky s jeho hudbou se tu moc nevyskytují. Dvojalbum je jedinečnou příležitostí, jak se s tvorbou tohoto hledače pravdy seznámit. Jsem přesvědčena, že titul má i na to, aby probudil zájem o širší poznání jeho hudby.

Wanda Dobrovská

Po loňském portrétu Gavina Bryarse je toto dvojalbum další antologií sebraných nahrávek současného britského skladatele. O důvodech vydávání takovýchto kompilací se nebudeme dohadovat, jisté je, že oproti Bryarsovi má Tavener jednu komerční výhodu: jeho album obsahuje zbrusu novou, dosud nevydanou nahrávku skladby Prayer of the Heart v provedení islandské star Björk a Brodsky Quartet (tato skutečnost je také dostatečně zdůrazněna na obalu CD).

Pokud se o Johnu Tavenerovi hovoří, většinou se zmiňuje duchovní aspekt jeho tvorby (pravoslaví). V bookletu se ovšem dočteme, že autor už dnes bere všechna náboženství na stejnou váhu a je jakýmsi univerzalistou. Hovoří o "hledání pravdy v nejhlubším smyslu toho slova", o "hudbě diktované Bohem" a také o svém nesmiřitelném nesouhlasu se světem, ve kterém je vše zaměřeno pouze k "ukojení svého vlastního Ega" (tento výrok je obzvlášť pikantní ve srovnání s obalem bookletu, na kterém je autor zobrazen v duchovně bílém, mysticky hledící do dáli a s podtitulem antologie, který zní: "Jeho díla, jeho život, jeho slova"). Nicméně: pokud nic jiného, může být takovéto zaměření znamenitou autostylizací, hávem či pláštíkem pro hudbu samotnou. K té těžko co dodávat: od raných kusů (In Alium ), připomínajících svou témbrově kolorovanou monodií například Messiaena, se vyvíjí ke stále jednodušším a jednodušším strukturám, které jsou ovšem dosti nepůvodní. Často používaným principem je ležící akord či dron a nad ním jednoduchá recitativní melodie. V posledních skladbách pak slyšíme inspirace world music - hindu rytmy, indiánské nástroje.

Interpretace skladeb je na standardní úrovni - vyčnívá sopranistka Eileen Hulse se svými lehce znějícími výškami (In Alium) nebo cellistka Maria Kliegel svým koncentrovaným a kultivovaným zvukem (cellový koncert The Protecting Veil ). Jako celek je však tento vydavatelský počin průměrný. Originálních a silných podnětů k zamyšlení obsahuje velice málo.

Michal Nejtek

Přesto, že je anglickým skladatelem, svým datem narození spadá do slavnostního roku české hudby - komplet labelu Naxos je totiž poctou k jeho 60. narozeninám. Jde jistě o výročí v evropském kontextu významné - John Tavener ztělesňuje osobitý pól kompozičního myšlení posledních padesáti let evropského hudebního vývoje. Pól v mnohém radikální, a tudíž nutně kontroverzní, mnohými opovrhovaný, jinými naopak až nekriticky vyzdvihovaný. Jde předně o programový příklon k radikální prostotě až triviálnosti hudební struktury a používaných vyjadřovacích prostředků v silné vazbě na religiozitu. V tomto smyslu může být jeho sedmnáct skladeb a úryvků z rozsáhlejších kompozic poměrně zajímavým přehledem toho, co se v jeho kompozičním myšlení událo (anebo neudálo) od roku 1968 (část skladby In Alium ) do nedávné doby (vokální kompozice Mother and Child - 2002).

Vybavím-li si podobné jubilejní souborné nahrávky posledních let (Boulez, Ligeti, Adams), nemohu se ubránit dojmu, že Naxos připravil jubilujícímu Johnu Tavenerovi tak trochu "z nouze ctnost". Až na jednu výjimku se jedná o již dříve (nejen u Naxosu) vydané snímky, téměř třetina celé stopáže kompletu je pak doplněna dokumentárně pojatým záznamem vlastních Tavenerových výpovědí, vzpomínek, historek a komentářů. Je sice zajímavé slyšet autora zaujatě hovořit o svých tématech, hluboce religiózních kořenech a východiscích, která jsou pro jeho hudbu klíčová a vlastně totálně určují její charakter, anebo o společné večeři s The Beatles. Přesto mám pocit, že jde o trochu "luxusní" využití drahé časové kapacity nosičů. Nebylo by snad možné zařadit více hudby a "slova" si přečíst v bookletu?

Nelze říct, že by jednotlivé snímky patřily k těm "špičkovým" - ať interpretačně (soprán Patricie Rozario , cello Marie Kliegel ), tak v mnoha případech i zvukově (šumící a hučící klavírní Zodiac a další). Mezi všemi skladbami (či jejich zlomky), které se pohybují z velké části v puristické poloze prostých harmonií, volném rytmu a jakémsi litanijním výrazu duchovní výpovědi, dramaturgicky září především dvě kompozice: In Alium, nejranější vokálně instrumentální skladba s elektronikou s fascinující sopranistkou Eileen Hulse a jedna z posledních (a zároveň jediná premiérová) - Prayer of the Heart v interpretaci islandské zpěvačky Björk .

Snad je toto celé vzhledem k Tavenerovi samotnému příliš ostrý soud. Jestliže se však snažím mít na mysli snahu vydavatelství vyjádřit jistou poctu a úctu autorovi, který JE svým způsobem velkou osobností evropské hudební kultury, mám pocit, že by více dramaturgické promyšlenosti a interpretační a zvukové kvality tento záměr dovedlo do mnohem přijatelnější roviny.

Michal Rataj

Vydavatel: Naxos / Classic

Stopáž: 79:31 + 75:55

Nahráli: Björk, Brodsky Quartet,Eileen Hulse, Heidi Grant Murphy, Patricia Rozario - soprán, Choir of St. John's College, Cambridge - Christopher Robinson, Minnesota Orchestra and Minnesota Chorale - Paul Goodwin aj

Body: 5 z 6

Komentáře

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.