Wagner v Brně

Gottfried Wagner (*1947, Bayureth), pravnuk operního skladatele Richarda Wagnera, navštívil 6. května moravskou metropoli. Pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje ing. Stanislava Juránka, Židovské obce Brno a Spolku přátel hudby realizoval v sále Domu umění města Brna přednášku o Richardu Wagnerovi. „Je to slovníková postava?“ , zvolil v úvodním proslovu cestu běžného přístupu zjišťování informací a postavil čtenáře před problém nebezpečí zkratkovitého posuzování a hledání úplné pravdy o člověku. „Nemůžeme brát z Wagnera jen to, co je nám milé, ale musíme myslet i na temné stránky jeho děl,“ prohlásil zakladatel „Post-Holocaust-Dialog Gruppe“ v přesvědčení, že Wagner vepsal do své tvorby ideje antisemitismu, nacionalismu a antifeminismu (spis Das Judenthum in der Musik, 1850 ) a agresivně také odsuzoval synagogální hudbu. [Wagnerův „antisemitismus“ ovšem není stejného ražení jako antisemitismus Alfreda Rosenberga nabo Adolfa Hitlera. To ovšem Gottfried Wagner nechce vědět. Ve svém stihomamu trochu zabředl do „Komplexu viny“ – pozn. red. ] Muzikolog a operní režisér rozcházející se s názory rodinné tradice současného vedení bayreuthského festivalu, založeného Richardem Wagnerem v roce 1867, přiřkl Bayreuthu punc nacionalistického výkřiku. Poukázal na jeho pozdější součást nacistické ideologie, stejně tak spojitost Wagnerovy hudby s účely propagace komunismu, zejména v SSSR. Ostře poukázal na nebepezpečné ideje skladatelovy tvorby: propagaci nadřazenosti národa (Mistři pěvci norimberští ), požadavky čistoty rasy (Parsifal ), ale také na pozitivní otázku spasení (Prsten Nibelungů ). Do centra úvah položil závažnou otázku, kterou Wagner svou tvorbou nastolil: „Lze oddělit člověka od jeho díla?“ Diskutovat o kráse Wagnerovy hudby s muzikologem Jiřím Vysloužilem ovšem příliš nechtěl. Proč, nebylo to pro něj tak důležité? Chtěl se zaměřit jen jednostranně na temné umělcovy stránky? V závěru pobídl k týmovým analýzám děl, varoval před falzifikací. S velkou výzvou prohlásil, že dnes je doba, kdy se můžeme kriticky podívat na koncepty a všechny aspekty totalitních názorů. Doba, kdy se můžeme osvobodivě nadechnout. Wagner nepřímo otevřel tíživý problém ideologických, společenských, rodinných nánosů s negativními vlivy, které omezují vnější či vnitřní svobodu téměř každého člověka.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější