Vzácná konjunkce trojhvězdí

Večer hudebních lahůdek otevřel Jan Bartoš a na postarším Bösendorferovi rozehrál bohatou paletu úhozů a barev jak v Zaniklém štěstí (cyklus Sny) Bedřicha Smetany (je potěšující, že Smetanu neumí dobře hrát jen Jitka Čechová), tak ve Třech skladbách Miloslava Kabeláče. Strukturálně až bachovsky promyšlená a melodicky okouzlující hudba, která se neslyší často.

Dvě dua pro housle a klavír Bedřicha Smetany „Z domoviny“ se stala pro české houslisty jakousi obdobou povinné školní četby, a často s podobnými důsledky. Znějí u nás od školních přehrávek po koncertní sály, skvěle i mizerně, až se téměř otupí vnímání jejich geniální jedinečnosti. Když tato dua nezazní v dokonalém a rovnocenném dialogu, zevšední a zbanální. I já jsem měl pocit, že nic z provedení jejich partitury mne už nikdy ničím nemůže překvapit či nově zaujmout. Omyl. Houslista Josef Špaček a klavírista Jan Bartoš toto dílo oživili a nasvítili způsobem, ve kterém náhle vynikly opomíjené a zašlé prvky skladby v sugestivní a objevné působivosti. U houslisty mne zaujaly dlouhé fráze – „nekonečný smyčec“ legatissimo zvuku, citlivě diferencované vibrato, neotřelá a přitom velmi přirozená a logická agogika frází, úžasná pp (znělá!), atp. Velmi mne oslovilo i lehce kadenční pojetí začátku 2. dua. Špaček umí ideálně nacházet a zvládat smyky, umoc­ňující zamýšlený výraz – např. zvukově efektní ricochet ap. Ač nejsem příznivcem bra­vurních vylepšování příliš „jednoduchých“ houslových partů, v případě závěrečných taktů Presta je zahraná verze z pera Hanse Sitta dávno osvědčeným a přesvědčivým finále z doby jinak značně necitlivé úpravy v druhém vydání díla Petersem (1890). Josef Špaček už nyní patří mezi elitu českých houslistů. Klavírista Jan Bartoš se vyznačuje výrazným citem pro uměřenost zvuku svého nástroje vůči zvuku partnerského nástroje v jakékoliv dynamické hladině, stejně jako zřetelným vyjadřováním příslušného hlasu a tónu v klavírní partituře. Touto citlivostí a schopností učinit z každého prstu nezávisle se vyjadřujícího „sólistu“ mi připomněl v tomto jedinečného Josefa Páleníčka. Oba umělci představili Smetanova dua způsobem, jenž překonal mnou dosud slyšená provedení.

Josef Špaček, Tomáš Jamník, Jan Bartoš, foto Jan StarýPoslední violoncellová Sonáta č. 3 Bohuslava Martinů je možná nejkrásnější sonátové dílo české cellové literatury. A určitě jedno z nejobtížnějších. Třívěté dílo se mimo jiné vyznačuje osobitým pojetím sonátové formy, bohatou zvukovostí („neoimpresionismus“) a harmonickou bohatostí. Oproti před­chozím sonátám obsahuje více sólového klavíru, violoncellový part je technicky ještě náročnější. První tištěná verze Sonáty v některých detailech neodpovídala autorovu původnímu rukopisu, byla upravena (se svole­ním autora) violoncellistou Františkem Smetanou do „cellovější“ podoby. Přísně dle Martinů ji posléze znovu zrevidoval muzikolog Aleš Březina. Tomáš Jamník velmi citlivě a účinně zvolil kombinaci z předností obou verzí. Jamník, stejně jako Josef Špaček či Jan Bartoš, již patří mezi nejúspěšnější a nejzajímavější interprety české hudební současnosti. I zde proto mohu jen opakovat, co jsem vyjádřil v popisu předchozího dua.

Dvouvěté Duo č. 1 pro housle a violoncello Bohuslava Martinů je oslňující hudební ohňostroj dvou smyčcových nástrojů, plný kontrastních barev a odstínů nálad. Předpokladem jeho úspěšného a srozumitelného provedení je dokonalé mistrovské ovládání nástroje. Martinů jej napsal v Paříži roku 1927 pro dva vynikající hráče, tehdejšího koncertního mistra České filharmonie Stanislava Nováka a cellistu Mauritze Franka. Krásnou shodou okolností je také Josef Špaček koncertním mistrem ČF. V Preludiu působily svíravé disonance polyfonních propletenců až omamně, Rondo bylo tancem živých tónových vírů. Sólové kadence obou nástrojů jsou inspirovány Ravelovým Cikánem, a zvláště ta cellová je technicky srovnatelná s nároky např. sólové sonáty Kodályho. Tomáš Jamník je excelentní cellista nejen přirozeně působící virtuositou – třeba jeho tremola a morenda zněla jako závany barevných polotónů. Pánové předvedli špičkové umění vrcholné komorní interpretace.

V závěru se tři mladí hudebníci převtělili v dočasné, ale dokonalé klavírní trio. Klavírní trio č. 4 Antonína Dvořáka „Dumky“ je možná jeho nejhranějším a nejpopulárnějším triem, ne-li jeho komorním dílem vůbec. Známe ho z provedení a nahrávek všech špičkových souborů. Je to dílo lákavé nejen geniální hudebností, ale i oblíbená vizitka vypovídající o umění interpretů. Až jsem už občas při poslechu jeho šesti vět měl pocit podobný přesycení příliš častou lahůdkou opakované chuti. Tak jako předtím u Smetanova dua, odevzdal jsem se očekávání „tisícátého“ poslechu stále podobně „vystřiženého“ díla. Tři mladíci však provedli něco jako když skvělý restaurátor vyčistí slavný obraz od nánosů a přemaleb. Náhle zíráme na tu novou neznámou krásu. Triová sestava Špaček – Jamník – Bartoš byla překvapivě inovativní, a byť byla spíše příležitostnou – pánové mají „své“ stálé komorní soubory – jevila se mi srovnatelná s nejskvělejšími klavírními trii. Na závěr chci zmínit velmi prozaický, leč následováníhodný detail: umělci minimalizovali pauzy mezi větami na pouhou dramaturgicky potřebnou pomlku a hráli věty téměř attacca. Pomlky neobohacovali ani kvintami, ani kapesníky, ani ručníky…

Psáno pro: HARMONIE 06/2014

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější