Vivat Benda. Letošní ročník Klášterních hudebních slavností se nese v duchu odvahy

Od narození Jiřího Antonína Bendy uplynulo 300 let. Bendovo výročí slaví také Klášterní hudební slavnosti, které jsou již 16 let pevnou součástí kulturního života Olomouckého kraje (s přesahem do dalších krajů). Letošní ročník nese podtitul „Odvaha“, která se odráží v dramaturgicky „odvážných“ hudebních počinech festivalu a celkově rezonuje se současnými potřebami naší společnosti.

Jeden ze dvou koncertních večerů, které se organizátoři festivalu rozhodli věnovat oslavě narození klasicistního skladatele J. A. Bendy, se konal 26. června 2022 v šumperském kostele Zvěstování Panny Marie. Koncert otevřela Ouvertura na téma BEnDA od soudobého skladatele Tomáše Illeho. Dílo vzniklo na objednávku Komorní filharmonie Pardubice, která pod vedením dirigenta Jiřího Petrdlíka provázela celým večerem. Skladatel Ille hudebně vychází z kryptogramu vytvořeného z tónů, které lze nalézt v Bendově jméně. Přesvědčivá interpretace pardubické komorní filharmonie dodala skladbě slavnostní ráz a zasadila osobnost J. A. Bendy do současného hudebního života.

Ivana Jirešová, foto Jiří Kučera

Třívětý Koncert pro cembalo a orchestr F dur výborně interpretovala Edita Keglerová, která se zaslouženě pyšní titulem „první dáma českého cembala“. Koncert klade vysoké nároky na interpreta, v cembalovém partu se střídá funkce sólového nástroje a continua. Z hry Keglerové bylo patrné, že je znalkyní Bendova díla a svůj nástroj ovládá s bravurou. Sólistce výborně sekundoval orchestr, který po zvukové stránce vyváženě doplňoval znějící cembalo.

Závěr koncertu byl věnován Bendově melodramu Ariadna na Naxu (původní text J. Ch. Brandes, český překlad V. Renč). Pod vedením Jiřího Petrdlíka, který má bohaté zkušenosti s prováděním koncertního či scénického melodramu, dílo ožilo a posluchače upoutalo. To, že k nám antický mytologický námět o Ariadně promlouvá i v současnosti, je také zásluhou recitace herců Ivany Jirešové (v roli Ariadny), Apoleny Veldové (v roli Oreády) a Petra Stacha (v roli Thésea). Ke kladnému přijetí díla jistě přispěla i režie Věry Šustíkové, která patří k neúnavným popularizátorům tohoto specifického hudebně dramatického žánru.

Petr Stach

Ariadna na Naxu představuje melodram v jeho počáteční vývojové etapě, dej je rozdělen do dvou výstupů. V prvním výstupu k nám promlouvá Théseus, kterého mistrně ztvárnil Petr Stach. Théseus Ariadnu miluje, je jí vděčný za vyvedení z labyrintu a záchranu před netvorem Minotaurem, přesto ale Ariadnu opouští a vrací se do své vlasti. V díle se pravidelně střídá deklamace herců s orchestrálním doprovodem. Na několika místech, kde dějová linie graduje, se obě složky (hudba a text) setkávají a zaznívají současně. Melodram tedy vyžaduje velkou koncentraci na souhru obou pásem. Této shody se dařilo docílit hercovi Petrovi Stachovi. Ve druhém výstupu procitá Ivana Jirešová jako Ariadna na ostrově Naxos a čelí nepříjemné skutečnosti. Herečce se propojení s hudební složkou dařilo hlavně v závěru melodramu. Dominovala po herecké stránce, kdy výtečně tlumočila psychologicky složitý recitační part své postavy a strhla posluchače k závěrečnému standing ovation. V roli Oreády vynikl dramatický projev herečky Apoleny Veldové, který posílil finální gradaci celého díla. Díky jasným nástupům dirigenta Petrdlíka byl orchestr v prudkých tempových a harmonických změnách pevný. Práci dirigenta vnímali i herci. Společně se jim dařilo reagovat na hudební složku melodramu a té také přizpůsobovat své herecké rejstříky. Výsledkem bylo komplexní propojení recitace s hudbou. Na působivosti přidalo dílu i to, že dechové nástroje zněly z chóru a v kostele se skvělou akustikou se znamenitě rozléhaly.

Koncert se těšil vřelému přijetí publika. To mělo možnost poznat osobnost J. A. Bendy jako skladatele, který ani dnes neztrácí nic na své dramatičnosti a aktuálnosti. Po vzhlédnutí tohoto koncertu zůstává konstatování, že odvaha, se kterou se ředitel festivalu Roman Janků a další členové organizačního týmu pouští do odvážných koncertních projektů, nese své kýžené ovoce. Rovněž názvy dalších koncertů, které můžeme v rámci tohoto festivalu očekávat, vzbuzují zvědavost a motivují posluchače k jejich návštěvě.

Apolena Veldová, Ivana Jirešová a Petr Stach, foto Jiří Kučera

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější