Vítězové z Broumova v Sukově síni

Mezinárodní klavírní soutěž pro mladé pianisty Broumovská klávesa si získala za nedlouhou dobu své existence mezi klavírními pedagogy i jejich žáky velkou oblibu. Koná se každoročně od roku 2011 a je rozdělena do čtyř věkových kategorií: v nejmladší kategorii soutěží děti do věku 11 let, ve II. kategorii děti dvanácti-třináctileté a ve III. kategorii čtrnácti-patnáctileté. Nejvyšší, IV. kategorie, je určena mladým klavíristům ve věkovém rozmezí 16-17 let. K atraktivitě soutěže neobyčejně přispívá to, že se odehrává v areálu nádherného broumovského kláštera, jehož součástí je i nově vybudovaný koncertní sál s originálním názvem Dřevník, postavený v klášterní zahradě na místě, kde původně skutečně mívali mniši sklad dřeva.

Letošního, již 7. ročníku této soutěže se zúčastnilo 51 soutěžících z pěti zemí. Součástí odměny pro držitele prvních cen v každé kategorii bylo – letos poprvé – vystoupení v Sukově síni pražského Rudolfina. Koncert vítězů letošní Broumovské klávesy, jenž se konal v Sukově síni 18. října 2017, uvedli krátkým proslovem dva z hlavních iniciátorů soutěže: Ivo Kahánek, jeden z našich nejvýznamnějších soudobých pianistů, a Jan Školník, představitel vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov a zakladatel velice úspěšné Agentury pro rozvoj Broumovska.

Anna Urzędowska, foto Jaroslav Winter

Vítězka nejmladší kategorie, jedenáctiletá Anna Urzędowska z Polska, zahájila své vystoupení překvapivě suverénním provedením Preludia a fugy c moll BWV 847 z prvního dílu Bachova Dobře temperovaného klavíru. O následujících dvou skladbách Chopinových – Valčíku e moll, op. posth a Nokturnu b moll, op. 9, č. 1 – nelze napsat nic jiného, než že byly obdivuhodné: muzikální, technicky dokonale zvládnuté a ve výrazu tak přesvědčivě „chopinovské“, že se to zdálo u tak malého dítěte až neuvěřitelné. A pokud bylo ve Valčíku pár míst zvukově až příliš razantních, nepochybuji o tom, že jejich „vyhlazení“ je jen otázkou času. Svou záviděníhodnou prstovou techniku pak Anna Urzędowska předvedla v závěrečné Moszkowského Etudě F dur, op. 72, č. 6.

Stejně jako Anna Urzędowska i vítěz II. kategorie Piotr Czerwińsky pochází z Polska. Jeho pedagog mu pro pražské vystoupení vybral náročné dílo Chopinovo: Andante spianato a Velkou brilantní polonézu, op. 22. Piotr Czerwińsky je bezpochyby velmi talentovaný a má výbornou a bezpečnou techniku, ale raději bych ho slyšel v jiném repertoáru. Mladému umělci sice nebylo v podstatě co vytknout, ale na druhé straně nepůsobil dojmem, že by ho zrovna toto Chopinovo dílo, (které patří k často hraným, ale zdaleka ne nejlepším Mistrovým výtvorům), nějak hlouběji oslovilo. V posledních několika minutách Czerwińského vystoupení jsem měl dokonce pocit, že pianista je duchem někde jinde než u Chopinovy hudby.

Máté Dömötör, foto Jaroslav Winter

Hvězdou večera byl vítěz třetí kategorie, Máté Dömötör z Maďarska. Přestože při vstupu na pódium vypadal velmi introvertně, už v úvodním čísle svého vystoupení, Allegru C dur ze Tří klavírních kusů, D 946 Franze Schuberta předvedl, že dokáže hrát se strhující jiskrou – a navíc s úžasnými dynamickými a úhozovými nuancemi. Jeho vlastní „parketou“ je však bezesporu hudba intelektuálnějšího ražení: Baladu a Romanci z Brahmsových Klavírních kusů, op. 118 hrál jedinečně, s pochopením a prožitkem vyzrálého umělce. A závěrečné Ostinato, č. 146 z Bartókova Mikrokosmu, se pod pianistovými prsty proměnilo v oslňující pyrotechnickou exhibici. Věřím, že o Mátém Dömötörovi ještě uslyšíme.

Kristine Ayvazyan, foto Jaroslav Winter

Vítězka nejvyšší kategorie Kristine Ayvazyan, jejíž původ byl v programu označen jako „Česká republika / Arménie“, měla po tomto umělci nelehkou pozici. I když Smetanovu Koncertní etudu „Na břehu mořském“ zahrála po řemeslné stránce poctivě, nic zvlášť osobitého v ní nepředvedla. Také krajní části Chopinova Scherza č. 2 b moll, op. 31 vyzněly značně rutinně. O to příjemněji pak klavíristka překvapila ve střední části této skladby, kterou přednesla velmi poeticky a v okouzlujících zvukových barvách.

Je-li možno soudit jen podle výkonů vítězů, pak musel mít letošní ročník Broumovské klávesy pozoruhodnou úroveň. A tak nelze než přát této sympatické soutěži, aby si tuto úroveň udržela i v příštích letech.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější