Veřejnoprávní televize pod tlakem médií

Mezinárodní  televizní festival Zlatá Praha otevřel v průběhu konání svého 48. ročníku v Paláci Žofín velký prostor inspirujícím tvůrčím setkáním předních televizních tuzemských a zahraničních profesionálů se širokou veřejností.              

Letošní ročník probíhal od neděle  15. do středy 19. října 2011 a hned úvodní Den České televize se zahajovacím doprovodným programem pro rodiny s dětmi přilákal do areálu více než dva tisíce návštěvníků. V prostředí, ve kterém se hrálo, tančilo a zpívalo i s maskoty známých pohádkových postaviček z Večerníčků, vytvořili mnozí přítomní kreativně působivou atmosféru. Mimořádnou výzvou bylo i Centrum tance se školou latinskoamerických tanců, zumby, portdebras a street dance. Hodina zpěvu s Jaroslavem Uhlířem patřila k radostným hudebním a poetický momentům, které srdečně obohatily malé diváky i dospělé. Poutavá, nápaditá, hravá a poučná setkání se těšila velkému zájmu.  Festival poctil svou návštěvou i nový generální ředitel České televize Petr Dvořák, který se vstřícně postavil k programovému obsahu rozvrhu festivalových dní i k mezinárodnímu ohlasu MTF Zlatá Praha. I když je Dvořák ve svých oficiálních realizačních záměrech veden od počátku snahou zřídit v budoucnu samostatný kanál ČT 3 se zaměřením na pořady pro děti a mládež, který by nabízel nejen pohádky, ale i vzdělávací pořady, navštívil nový generální ředitel ČT nejen slavnostní ceremoniál, ale i vybrané doprovodné akce, například pondělní společný workshop Burzy námětů Evropské vysílací unie (EBU) a Mezinárodního hudebního a mediálního centra (IMZ) řešící otázky obsahu, formy, výroby a distribuce nápadů a námětů budoucích tuzemských a zahraničních koprodukcí hudebních, hudebně dramatických a tanečních projektů. 

Společné  ambice koprodukce členů EBU a IMZ by měly vyústit v mezinárodním měřítku až v letech 2012 – 2014 na televizních obrazovkách v hlavním vysílacím čase. Stávající výkonný ředitel ČT 2 Jan Mrzena je přesvědčen, že ČT 2 bude pokračovat v tradici přímých přenosů či záznamů významných hudebních událostí s důrazem na přísný dramaturgický výběr a průběžnou inovaci vizuálního zpracování. „Důležitou složkou vysílání budou také akviziční snímky, které divákovi zprostředkují to nejlepší, co svět klasické hudby, opery, baletu či moderního tance aktuálně nabízí,“ upřesňuje Mrzena. Výběr, který dosud Česká televize ze světa přináší je ovšem značně omezený ve srovnání s jinými velkými zahraničními stanicemi, takže český divák získává minimum základních informací ze světa umění. I když zřízení samostatného kulturního kanálu, který byl i v intencích bývalého generálního ředitele ČT Jiřího Janečka, by bylo těžší zrealizovat, přispělo by ale zásadně ke kvalitnější informovanosti a přiblížilo by se úrovni sdělnosti např. stanic 3 Sat, Arte, Mezzo, Theaterkanal ZDF. Letošní předseda soutěžní poroty, nizozemský producent a dramaturg Henk van der Meulen, který také moderoval festivalovou Burzu námětů EBU a IMZ, vnímá současnou situaci veřejnoprávního televizního vysílání uvážlivě a kriticky: „Pozitivním přínosem pro prezentaci hudby, divadla a tance na obrazovce jsou rychle se rozvíjející technologie, které zkvalitňují přenosy, záznamy a zpracování snímků. Veřejnoprávní televize jsou však stále více pod tlakem dalších médií, zejména internetu, které ji odsouvají z čelního postavení. Do centra zájmu se dostávají více satelitní a digitální kanály. Kulturní pořady se šíří rychle po internetu. Zahraniční televizní tvůrci by měli stále klást důraz na vlastní kořeny a kulturní tradice, které by se neměly rozplynout v globálním rozměru. Reálné tvůrčí zprostředkování a živý kontakt s uměním musí jít vstříc divákům. “   

MTF Zlatá  Praha zprostředkoval letos návštěvníkům prezentaci velkých kulturních stanic TV Kultura (Rusko) a BBC (Velká Británie), jejichž zástupci představili publiku jejich bohatou historii. Zatímco ruské ohlédnutí akcentovalo specifika kulturních tradic a umění, renomovaná stanice BBC v ukázkách jejího ředitele hudby a představení Petera Maniury, poukázala na progresivnost snímků mapujících velké spektrum námětů, např. rozhovory s legendárními osobnostmi a osobitá nahlédnutí do jejich tvůrčích metod, proslulé hudební přenosy (zejména BBC Proms), dokumenty, experimenty a soudobé projekty hledající nové cesty hudební komunikace se širší veřejností.  

Karneval zvířat - přebírající Nicolas Auboyneau, předávající Miroslava Němcová, foto MTF Zlatá Praha

Tradiční  festivalová setkání v řadě „Pocty…“ vedená podobně koncipovanými postupy ukázkové prezentace, byla poctěna mimořádnými umělci, mezi něž patřili režisér Christopher Nupen a choreograf Angelin Preljocaj. Německý mediální expert a producent Reiner Moritz uvedl Poctu…Alvinu Aileymu, legendárnímu americkému choreografovi, s nímž spolupracoval. Jejich zasvěcené komentáře byly výjimečným přínosem.

Ve videotéce zhlédnutí 77 soutěžních snímků (6 českých) z 21 zemí využilo 600 lidí, kteří si zapůjčili 1400 DVD. Golden Prague Premieres I a II, nejnovější premiéry světových hudebních filmů Vídeňská státní opera a Krása hlasu, obohatily soudobou uměleckou reflexi. Mezinárodní porota ocenila Grand Prix Golden Prague koprodukční snímek Karneval zvířat, film společnosti Camera lucida productions v koprodukci s France Télévisions. Zábavně vzdělávací snímek zpřístupňující dětem hudbu známé skladby Camilla Saint-Saënse, byl vizuálně a progresivně zpracován s animací a reálnou výtečnou klavírní hrou s respektováním francouzských televizních uměleckých tradic (více na www.festivalzlatapraha.cz).

Sdílet článek: