Velikonoční Collegium 1704: Mimořádný Mesiáš

Pro velikonoční čas připravil Václav Luks se svým Collegiem 1704 v rámci jubilejní sezony 2015/16 dílo, které je těmto nejvýznamnějším křesťanským svátkům nejblíže. Ve zcela zaplněném Rudolfinu pražským i zahraničním publikem zaznělo 22. 3. ikonické oratorium Georga Friedricha Händela Mesiáš v provedení souboru Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704, s nimiž Václav Luks oslavil v loňském roce 10. výročí založení. Přizvaní zahraniční sólisté se připojili k vzorovému nastudování Collegia 1704, jemuž Václav Luks od počátku vtiskl pečeť vynikající interpretace propracované do nejmenšího detailu u všech členů ansámblu. Jeho dirigentská gesta skutečně pracují s každým hudebníkem individuálně a zvuk souboru to kvalitativně mimořádně povyšuje. Marie-Sophie Pollak, německá sopranistka sklízející úspěchy především v barokních operách a velkých vokálních dílech, vystupovala s Collegiem 1704 poprvé a zaujala precizním, technicky bravurně svítivým hlasem, úžasně znělým i v nejtěžších pasážích. Byla radost poslouchat krásnou barvu hlasu, jemuž Händelův Mesiáš poskytl tolik interpretačních možností a mladá pěvkyně ještě s léty jistě připojí ke svému báječnému uměleckému výkonu také hlubší prožitek, který právě u Mesiáše biblické poselství očekává.

Foto Petra Hajská

Italský kontratenorista Raffaele Pe nenechal nikoho na pochybách, že velkolepé Händelovo oratorium je pro něho výbornou příležitostí uplatnit mimořádný cit pro zpívaný text s bohatým vnitřním vkladem, výrazným a přesným frázováním zvučného a přitom sametového hlasu, který ve výškách doslova kouzlil. V nižších polohách byl občas méně znělý, ale jeho emoční vklad staví tohoto pěvce do čela sólistického kvarteta a jeho debut nejen s Collegiem 1704, ale současně také v Praze bude patřit k dalším úspěchům ve slibně se rozvíjející kariéře sympatického pěvce. Polský tenorista Krystian Adam působil dojmem zkušeného a znalého umělce se širokým repertoárem a s Václavem Luksem spolupracuje pravidelně. Jeho velmi půvabný a barevně působivý hlas je spíše komorního zaměření, proto pečlivé školení a emoční vyjádření pěvce zůstalo pro velkolepé Händelovo dílo ve srovnání se sopránem a kontratenorem poněkud ve stínu. Kvarteto sólistů doplnil chorvatský basbarytonista Krešimir Stražanac, jenž zastoupil původně ohlášeného francouzského barytonistu Bernoita Arnoulda. Studia ve Stuttgartu a působení ve Švýcarsku, Německu i na mnohých evropských festivalech daly tomuto pěvci cenné zkušenosti s repertoárem operním, především 19. století, ale také s velkými díly vrcholného baroka. Přizvání k provedení Mesiáše znamenalo pro umělce první spolupráci s Collegiem 1704 a jeho vkladem byl dobře školený a povětšinou přesně frázující hlas. Ve srovnání s ostatními sólisty však zanechal matnější dojem, neboť Händelovo oratorium klade skutečně vysoké nároky hudební i výrazové.

Uvedení kompletního velkolepého oratoria Mesiáš je skutečně mimořádným počinem, není mnoho příležitostí slyšet toto veledílo v našich koncertních sálech. Collegium 1704 předneslo Händelova Mesiáše s naprostou jistotou a dominovalo celému provedení, Collegium Vocale 1704 přes své pěvecké kvality zůstávalo místy zvukově skryto a jeho případné posílení pro velké projekty může být úvahou. Závěrečné opakované jásavého Hallelujah však korunovalo úžasný, náročný a precizně připravený koncert, který rozezněl nejen Dvořákovu síň, ale dozníval dlouho v myslích a srdcích všech nadšených posluchačů.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější