pondělí, 22. srpen 2016

Ve šlépějích Jarmily Novotné

Napsal(a) 

Kateřina Kněžíková a Markéta Cukrová, foto Milan Mošna Kateřina Kněžíková a Markéta Cukrováfoto: Milan Mošna

V pátek 19. srpna 2016 se v Čechovně zámeckého areálu v Litni konal koncert absolventů interpretačních kurzů Kateřiny Kněžíkové a Markéty Cukrové. Koncert, který ukončil třetí cyklus liteňských kurzů, byl pořádán v rámci 5. ročníku zdejšího Festivalu Jarmily Novotné, která za svého života na zámku pobývala. Každoroční interpretační kurzy organizuje v rámci své činnosti spolek Zámek Liteň, z.s., jehož dlouhodobým cílem je péče o umělecký odkaz Jarmily Novotné a jeho vazbu právě na liteňský zámecký areál. Činnost spolku přinesla v uplynulých letech i řadu mediálně známých výstupů, jedná se například o putovní výstavu Jarmila Novotná: Operní diva, která je toto léto vystavena v rodném domě Gustava Mahlera v Kališti u Humpolce, nebo loňskou výstavu kostýmů Jarmily Novotné v pražském Obecním domě. K zakoupení jsou rovněž dvě knihy o slovutné pěvkyni vydané spolkem, monografie Baronka v opeře od Pavla Kosatíka a reedice pamětí Jarmila Novotná: Byla jsem šťastná.

Stejně, jako v předchozích letech, i letos se úlohy lektorů ujali čelní současní operní interpreti. Po Dagmar Peckové a Adamu Plachetkovi převzaly uměleckou a pedagogickou záštitu nad kurzy pěvkyně Kateřina Kněžíková, která v této roli působila již vloni, a Markéta Cukrová. Jejich společným vystoupením také letošní koncert začal. Společně přednesly píseň č. 11 Zajatá z Dvořákových Moravských dvojzpěvů. I touto krátkou ukázkou prokázaly své profesionální schopnosti a v podání jejich skvěle sladěných hlasů vynikla píseň s vřelostí a zároveň kultivovaností, kterou Dvořákova hudba vyžaduje.

Zleva Kateřina Kněžíková, Kateřina Kührová, Eva Kývalová, Tereza Hořejšová, Monika Sommerová, Anita Jirovská, Ivana Leidlová, Kristýna Vylíčilová, Jarmila Balážová, Mária Havril’aková, Eva Kolková, Markéta Cukrová, v popředí Zdeněk Klauda, foto Milan Mošna Zleva Kateřina Kněžíková, Kateřina Kührová, Eva Kývalová, Tereza Hořejšová, Monika Sommerová, Anita Jirovská, Ivana Leidlová, Kristýna Vylíčilová, Jarmila Balážová, Mária Havril’aková, Eva Kolková, Markéta Cukrová, v popředí Zdeněk Klaudafoto: Milan Mošna

Po tomto zahájení se před plným sálem liteňské Čechovny vystřídalo devět absolventek letošního ročníku interpretačních kurzů. Každá přednesla za doprovodu šéfkorepetitora Národního divadla, Zdeňka Klaudy, jednu árii. Repertoár byl poměrně široký, sahal od starších autorů, jako je Händel a Mozart, přes Rossiniho až po Gounoda a Verdiho. Všechny interpretky se snažily své árie zvládnout jak po stránce pěvecké, tak herecké. Zřejmě nejsuverénněji se svého čísla, árie Noriny Quel guardo, il cavaliere z Donizettiho Dona Pasquala, zhostila Monika Sommerová. Z jejího podání bylo patrné, že má árii perfektně technicky zvládnutou a může se plně věnovat přednesu. Výsledek byl nenucený a sklidil zasloužený aplaus. Přirozeným a bezchybným projevem zapůsobila na diváky rovněž Tereza Hořejšová, loňská držitelka Ceny Jarmily Novotné, jejíž árie Giulietty Eccomi in lieta vesta... Oh quante volte ti chiedo z Belliniho opery I Capuleti ed i Montecchi skvěle odpovídala charakteru jejího hlasu. S výškami a záludnými koloraturami si bez problémů poradily také Mária Havriľaková v Gounodově známé Je veux vivre a Eva Kývalová v neméně známé Verdiho E strano, e strano... Sempre Libera. Temperamentní přednes spolu s výborným technickým zvládnutím partu předvedla v árii En proie à la tristesse z Rossiniho opery Le Comte Ory Eva Kolková. Výkony ostatních interpretek byly méně výrazné, nicméně celkově koncert jasně ilustroval vysokou úroveň liteňských interpretačních kurzů.

V úvodu a závěru večera promluvila k přítomným zakladatelka spolku Zámek Liteň, Ivana Leidlová, která mimo jiné pozvala diváky na oficiální zakončení letošního ročníku, kterým bude zářijový pražský koncert „Ti nejlepší…“, v jehož rámci v prostorách pražské HAMU vystoupí vybraní absolventi posledních dvou ročníků interpretačních kurzů. Pražští zájemci tak budou mít 14. září 2016 možnost seznámit se s výsledky práce lektorů a absolventů kurzů v prostředí přeci jen dostupnějším, než je poměrně odlehlý liteňský zámek.

Denisa Valterová

Absolventka Divadelní vědy FF UK v Praze a nadšenkyně pro divadlo, operu a vše s tím související. Pravidelně navštěvuje pražská, mimopražská i zahraniční operní představení. V roce 2016 absolvovala Operní akademii pořádanou Národním divadlem, zaměřenou na kritickou reflexi operního díla. Zájem o operní interpretaci dále prohlubuje jako pasivní účastnice pěveckých kurzů (např. Mezinárodní interpretační kurzy Zábřeh 2015). Zaměřuje se mj. na dílo Richarda Wagnera, od roku 2012 je členkou pražské wagnerovské společnosti. V roce 2013 se jako stipendistka zúčastnila operního festivalu v Bayreuthu. Richardu Wagnerovi a bayreuthskému festivalu se věnuje i ve svých akademických pracích. Je závislá na kávě a ráda nosí vysoké lodičky, i když v nich v Praze nejde moc chodit…

Komentáře

csenfrdeitptes

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.