středa, 9. duben 2003

Úspěšný náhradník

Napsal(a) 

V sobotu 25. 1. se v pražském Rudolfinu v rámci cyklu FOK "Světová klavírní tvorba" nepředstavil dle programu a očekávání pianista Eldar Něbolsin, který vystoupení náhle odřekl, ale Kiril Gerstein . Organizátoři se v osobě tohoto mladého čtyřiadvacetiletého umělce snažili zajistit "adekvátní náhradu", což se skutečně podařilo. Gerstein zahájil večer Bachovou Partitou h moll BWV 831 v romantizujícím, hojně pedalizovaném stylu. Polyfonie dostala trochu na frak, dalo se ale tušit, že následující skladby z období 19. století budou v podání tohoto interpreta výstižnější. A tak se i stalo. Výběr z Brahmsových kratších děl (Klavírní kusy op. 76 a op. 119, Fantasie op. 116 ) byl už o něčem jiném a závěrečná Lisztova Sonáta h moll byla skvostná. Kiril Gerstein rozhýřil svůj nástroj vášnivými emocemi a naplnil celý sál zvukem s takovou vervou, že snad nemohl svým zaníceným projevem nikoho nestrhnout. Publikum ani nedutalo - dokonce ani po skončení programu neprchalo, jak je bohužel zvykem -, zůstalo sedět jako přibité a téměř omámené si vytleskalo tři přídavky. Nedivila bych se, kdyby si při odchodu ze sálu na Eldara Něbolsina nikdo už ani nevzpomněl.

Dina Šnejdarová

Hudbě se věnuje přibližně od svých pěti let. Postupně prošla školením klavír-varhany-cembalo-dirigování-liturgická praxe-základy zpěvu a muzikologie (FF UK), souběžně s tím se řadu let věnovala klasickému baletu pod vedením nezapomenutelné Dagmar Špryslové a krátce též scénickému tanci (Vysokoškolský umělecký soubor, dnes Taneční centrum Praha). Její „hudební mámou“ se stala pedagožka Alena Kuklová, rodačka z Poličky, díky níž neztratila radost z hudby a přibližně v devíti letech objevila tvorbu 20. století, zejména Bohuslava Martinů a Bély Bartóka. Za průnik do hudebně-analytického myšlení vděčí varhanici Miroslavě Svobodové, za překonání obav z improvizace Jitce Chaloupkové (Konzervatoř České Budějovice). V muzikologii se soustředila na hudbu starších období. Pracovala jako zástupkyně šéfredaktora Harmonie, spolupracovnice ČRo Vltava, editorka koncertních programů FOK, knihovnice Hudebního oddělení NK ČR. V současné době se věnuje vzdělávání svých dvou dcer a hudební publicistice (Harmonie, Czech Music Quaterly, FOK, Česká filharmonie, Pražské jaro), provozuje též autorský Dinin nevyvážený blog (dinasnejdar.blogspot.cz). Jejím nej- autorem je již od dětství Johann Sebastian Bach.

Komentáře

csenfrdeitptes

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.