Stockhausenův rituál na Vítkově

Soubor Theatre of Voices pod vedením Paula Hilliera má Stimmung v repertoáru již léta a v roce 2007 vydal její nahrávku na značce Harmonia Mundi. V tomto případě je ovšem každé provedení v jistém smyslu premiérou vzhledem k tomu, jak významnou roli zde hraje improvizace a vklad interpretů, kteří podle skladatelových instrukcí kombinují melodické modely a fragmenty textů: jména božstev ze světových náboženství, jména dnů v týdnu i Stockhausenovy vlastní erotické básně. Osou této skládanky je tón B a z něj odvozená alikvótní řada, z hlediska harmonie je to hudba velice statická.

Něco z atmosféry kalifornských hippies se zhmotnilo i na Vítkově, když šestice zpěváků mlčky postupně nakráčela a usedla v kruhu kolem svítící koule umístěné před sarkofágem s ostatky Neznámého sovětského bojovníka. Stockhausen v instrukcích ke skladbě předepisuje, aby zpěvákům potichu zněl elektronicky generovaný tón B jako intonační opora. Na nahrávkách slyšet nebývá, zde se linul z reproduktorů, což zpočátku mohlo působit jako nedopatření a „brum“ špatně zapojených kabelů. Po chvilce ale zpěv tento tón překryl a posluchači na něj mohli zapomenout.

Poslech Stimmung lze připodobnit ke sledování plynoucí řeky. Hlasy si předávaly vedení a jeden od druhého přebíral zpívané texty. Proud byl pravidelně narušován vyslovováním jmen ze seznamu božstev, jako když do vody hodíte kámen, voda se zčeří, ale plyne dál. Místy se zpěváci sešli ve výrazně rytmizovaných pasážích, které sváděly k pohupování – sami interpreti svůj zpěv koneckonců doprovázeli spontánními pohyby.

Provedení trvalo asi devadesát minut a navzdory harmonické neměnnosti a jistému rituálnímu bezčasí jsem neměl ani na chvíli pocit, že to je příliš dlouho. Jednotlivé sekce na sebe svižně navazovaly a v onom bezčasí se toho dělo dost na to, aby pozornost byla neustále zaměstnaná. Jako neplánované zpestření se přibližně deset minut před koncem spustil agresivní zvuk alarmu. Zpěváci se s ním pár vteřin snažili přetlačovat, než to vzdali a opustili sál. Poté, co byl alarm zkrocen, skladbu dokončili. Ani toto narušení nepokazilo zážitek z neobvyklého koncertu.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější