Smetanovský večer s klavíristkou Jitkou Čechovou

Klavíristka Jitka Čechová. Zdroj: www.jitkacechova.com

Uměleckou dráhu Jitky Čechové mám to potěšení sledovat už od klavíristčina prvního pražského recitálu, který uvedla v Sukově síni v roce 1998, krátce po dokončení svých studií v Německu. Na programu měla tehdy nejnáročnější díla romantické klavírní literatury a dodnes si živě pamatuji, jak mě nadchla bravurou a barvitostí své hry. V průběhu času se Jitka Čechová zařadila mezi nejvýznamnější klavíristy své generace, a to nejen jako sólistka, ale také jako členka mezinárodně respektovaného Smetanova tria. Na svém sólovém repertoáru má pianistka řadu děl českých skladatelů. Zlatým písmem se pak zapsala do dějin české hudby svou jedinečnou kompletní nahrávkou klavírního díla Bedřicha Smetany, kterou realizovala v letech 2005–2014 u firmy Supraphon.

Smetana je erbovním autorem Jitky Čechové, a tak není divu, že její smetanovský recitál v Sukově síni, který nabídl svým abonentům 12. března 2024 Český spolek pro komorní hudbu, byl dlouho dopředu beznadějně vyprodaný. Umělkyně si pro své posluchače připravila velmi atraktivní program. V první polovině provedla tři virtuózní Smetanovy kompozice, které proložila skladbami technicky přístupnějšími (ale zdaleka ne snadnými). V druhé polovině večera přednesla Smetanův cyklus Sny. 

Jako úvodní číslo recitálu zaznělo jedno z kompozičně nejodvážnějších Smetanových děl Macbeth a čarodějnice. Dramatická skladba lisztovského ražení klade na interprety mimořádné nároky. Jitka Čechová má skvělou velkou techniku, hrála Macbetha s obrovským osobním nasazením a přitom zcela uvolněně. Bylo vidět, že má toto dílo dokonale zažité.

Do cyklu Poklad melodií zařadil Smetana instruktivní skladby, které napsal pro své žáky. Jitka Čechová z nich vybrala tři čísla, určená evidentně žákům značně pokročilým: Preludium, Capriccio a Allegro vivace. V pomalém Preludiu uplatňuje Smetana v hojné míře křížení rukou. Jitka Čechová tu krásně barevně odlišila kantilénu, hranou pravou rukou střídavě v sopránové a v basové poloze, od měkce plynoucího akordického doprovodu v levé ruce. Rychlé rozložené akordy a stupnicové běhy v Capricciu byly v jejím podání obdivuhodně vylehčené a zřetelné. A z bezstarostného finálního Allegra vivace přímo dýchala dobrá pohoda.

Koncertní etuda gis moll „Na břehu mořském“, op. 17, patří k nejhranějším Smetanovým virtuózním kompozicím. I z této skladby bylo cítit, že ji klavíristka hraje s naprostým nadhledem. Mořský příboj se tu pod jejími prsty vzdouval v nádherných sugestivních vlnách, zatímco z jímavé melodie, která se nad nimi vznáší, vanul nevýslovný stesk.

Předposledním číslem první části recitálu Jitky Čechové byl Smetanův cyklus Črty, op. 5. Jedná se o poměrně drobné skladby víceméně intimního charakteru. Úvodní Scherzo-polku hrála klavíristka s jiskrou, vtipem a s řadou neotřelých nápadů. Ve skladbě nazvané Zádumčivost jsme mohli obdivovat měkkost a zpěvnost pianistčina úhozu. Z Přívětivé krajiny vykouzlila umělkyně líbezný pastelový obrázek a celý cyklus pak působivě vygradovala dramaticky podanou závěrečnou Rhapsodií.

Posledním číslem před přestávkou byla Smetanova Koncertní etuda C dur. V této virtuózní kompozici mohla Jitka Čechová znovu naplno uplatnit svou výtečnou techniku – a plně toho využila. Doposud jsem nikoho neslyšel hrát tuto skladbu rychleji a brilantněji.

Cyklus Sny, který zazněl po přestávce, je jedním z nejefektnějších klavírních děl Smetanových. Jeho šest vět – Zašlé štěstí, Útěcha, V Čechách, V salóně, Před hradem a Slavnost českých venkovanů klade obrovské nároky na techniku i na výraz. A Jitka Čechová je hraje opravdu překrásně – inspirovaně, emotivně, s úžasným romantickým vzletem, v intenzivní, takřka orchestrální barevnosti a s oslnivou technikou. Strhující provedení Snů kvitovalo publikum nadšeným potleskem. A klavíristka ještě dvakrát přidávala – nejprve Smetanovo pozdní Andante f moll a po něm oblíbenou Salonní polku E dur z opusu 7.

12. března 2024 | 17.30
Rudolfinum | Sukova síň

Jitka Čechová klavír

PROGRAM

Bedřich Smetana 

Macbeth a čarodějnice 

(skica ke scéně ze Shakespeara)

Poklad melodií (výběr)

Preludium. Lento 

Capriccio. Vivace 

Finale. Allegro vivace 

Koncertní etuda gis moll, op. 17, „Na břehu mořském“

Črty, op. 5

Scherzo – polka

Zádumčivost

Přívětivá krajina

Rhapsodie

Koncertní etuda C dur

Rêves / Sny

Le bonheur éteint / Zašlé štěstí 

La consolation / Útěcha 

En Bohême / V Čechách 

Au salon / V salóně 

Près du château / Před hradem 

La fête des paysans bohémiens / Slavnost českých venkovanů 

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější