Skvělý Mahler s PhilHarmonia Octet Prague a Peterem Schönem

Společnost koncertních umělců uspořádala v úterý 11. dubna na koncert ansámblu PhilHarmonia Octet Prague s barytonistou Peterem Schönem k provedení písní Gustava Mahlera ze sbírky Chlapcův kouzelný roh, který společně nahráli v loňském roce a v průběhu koncertu bylo nové CD Supraphonu slavnostně pokřtěno.

Vynikající umělci, kteří tvoří dechové okteto již od roku 2007, jsou absolventy HAMU i dalších zahraničních studií, laureáty prestižních mezinárodních soutěží a působí ve špičkových evropských orchestrech vedle své sólové činnosti. Založení iniciovali hobojista Vilém Veverka a fagotista Václav Vonášek, dále jej tvoří Monika Führbach Boušková střídající hoboj a anglický roh, klarinety jsou v rukou Irvina Vernyše a Karla Dohnala, lesní rohy jsou zastoupeny Ondřejem Vrabcem a Přemyslem Vojtou, dalším fagotistou je Martin Petrák. Výběr Mahlerových písní Chlapcův kouzelný roh, které tvoří dvě řady z let 1887–90 a 1892–98 se 24 písněmi, psal skladatel na verše romantických německých básníků Achima von Arnima a Clemense Brentana z rozsáhlé sbírky téhož jména s nejrůznějšími texty lidovými, kramářskými i historickými, které vzbudily velký zájem na počátku 19. století. Zhudebnění se dočkaly nejrůznější písně vícekrát, teprve Mahlerových 24 písní ovšem vystihlo poezii německé lidové i historické tvorby s obdivuhodným kompozičním mistrovstvím, novými melodiemi a výstižnými rytmickými pasážemi, s nimiž skladatel přistupoval k příběhům a náladám velmi diferencovaných textů. Obliba právě Mahlerova Chlapcova kouzelného rohu, původně určeného pro hlas a klavír, později instrumentovaný pro orchestr, inspiroval a stále inspiruje k dalším novým úpravám. PhilHarmonia Octet Prague si vybral deset písní upravených Tomášem Illem a Václavem Vonáškem a spolu s vynikajícím německým barytonistou Peterem Schönem, jedním z nejlepších interpretů písňové tvorby a často zvaným sólistou prestižních operních domů, premiéroval Chlapcův kouzelný roh již v roce 2020. Spolupráce špičkového dechového ansámblu s bravurním pěvcem širokého výrazového rejstříku vedla k nahrávce Supraphonu, na níž k písním přibyly také transkripce Mahlerových původních symfonických vět Blumine a Scherzo1. symfonie.

, foto Michael Romanovský

Koncert v sále Martinů Lichtenštejnského paláce představil výběr Mahlerových písní a symfonickou větu Blumine v nádherně barevném virtuózním provedení svrchovaného barytonisty Petera Schöneho a PhilHarmonia Octet Prague, dechové nástroje doplnil Petr Reis s kontrabasem a Michael Kroutil s vojenským bubnem. Oceňovaná vysoká kvalita dechového oktetu s mimořádně vyváženou interpretací všech hráčů se přirozeně snoubila s pohyblivým a sytým hlasem německého sólisty tak, že písně vyzněly v precizní souhře a dynamice zvukově jednotně s úžasně prokreslenými detaily v hlasu i všech nástrojů. Vybraných deset písní z 2. řady Chlapcova kouzelného rohu poskytlo nepřebernou paletu příběhů od Der Schildwache Nachtlied s posmutnělou i utěšující atmosférou vyzpívanou emocemi prosyceného barytonu, Rheinlegendchen v energickém tónu s pěkně diferencovanými polohami souzvuku dechů a hlasu, v písni Wo die schönen Trompeten blasen zazněly lesní rohy a v tanečním rozverném rytmu střídal romantický hlas hoboj. Das irdische Leben se smutným příběhem dítěte je kompozicí velmi smutnou, ale dává prostor barytonu lyrickému i zoufalému, hoboj Viléma Veverky se ozývá i sólově, integrace pěvce a ansámblu je skutečně dokonalá. Der Tambourg’sell je nejprve příležitostí pro úvodní vojenský buben, poté provázející ve smutečním pochodu dechové nástroje v tichém a sílícím žalu s vyvrcholením neúprosných vzdálených úderů bubnu.

Symfonická věta Blumine, původně součást Mahlerovy 1. symfonie, byla později skladatelem odstraněna. Půvab skladby v aranži Václava Vonáška umocnila báječná souhra dechů s kontrabasem ve svěží melodické lince a pěkným hobojovým sólem. Následoval očekávaný slavnostní křest nového CD Supraphonu s přáními úspěchů vynikající nahrávce a děkovným přípitkem se sólistou a zástupcem okteta.

, foto Michael Romanovský

Dalších pět písní z Chlapcova kouzelného rohu zahájila Lied des Verfolgten im Turm s hrdinsky výrazným sólem Petera Schöneho, který obdivuhodně přecházel do jemného kontrastu představujícího dívčí hlas v dialogu s odsouzeným, navíc pak provázel zpěv náznaky hereckých gest jako zkušený operní pěvec. Es sungen drei Engel je zbožnou lidovou písní o Stvořiteli a v líbezných i mužných sekvencích o Petrově zapření Krista bylo souznění tvárného hlasu s nástroji vskutku zvukomalebné. Lob des Hohen Verstands je satirickou bajkou o lidské hlouposti přenesené do světa zvířat se závěrečným nepřeslechnutelným í–á, mistrovské a typické dílko konce 19. století. Také Des Antonius von Padua Fischpredikt je ironickým pohledem na pošetilého světce. Kázání rybám nejprve s rozpustilou melodií a rytmem přenesl barytonista s vážnou tváří a horoucím výrazem na posluchače v prvních řadách, k nimž vztahoval ruce a sympatickým pohybem dokresloval originální téma nevšední písně. Závěr s písní Urlicht nastolil volné, krásné biblické téma počátku světa s čistotou velebných tónů, pozastavení ve vznešenosti a zbožnosti. Peter Schöne svým hlubokým ponorem vyzpíval všechnu niternou nádheru písně a splynul s nástroji v jeden neoddělitelný myslí a srdcem propojený celek. Následujících pár okamžiků naprostého ticha dotvořilo hluboký zážitek hudebníků i posluchačů; teprve potom naplnil sál nadšený dlouhý potlesk.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější