Říkadla mezi náboženskou mystikou

Uvést v rámnci jednoho koncertu zádušní mši a dětská říkadla by mohlo někoho rozladit, odradit od návštěvy akce nebo dokonce pobouřit. Jsou ale interpreti, kteří si takový kousek mohou dovolit a vystavět z této kombinace jedinečný koncert. Patří mězi ně Lukáš Vasilek s Pražským filharmonickým sborem , který vystoupil v rámci a capellového koncertu festivalu Dvořákova Praha. Večer otevíralo Requiem Gabriela Faurého v úpravě pro sbor a varhany (Přemysl Kšica ) a mohu s klidným svědomím říct, že jsem na živo neslyšela barevnější a niternější podání než toto. Sólo pro chlapecký soprán zkušeně odzpíval Václav Preisler .

, foto Martin Divíšek

Dokonalým protipólem byla Říkadla Leoše Janáčka, řízná jako čerstvá moravská pálenka, během nichž se ke sboru připojili precizní muzikanti Lenka Kozderková , Pavlína Chlupáčová , Jan Pařík , Jan Mach , Václav Fürbach , Štěpán Rimský , Jakub Waldmann a Jan Horváth . Aby toho povyražení ale nebylo příliš, na závěr koncertu byli posluchači odkázáni opět do duchovních hlubin Janáčkovým Otčenášem . Mělo-li by v budoucích letech vzniknout nějaké hudební rekatolizační hnutí, pak by muselo český ateistický národ probouzet k víře právě touto skladbou v podání PFS.

Sdílet článek: