Rachmaninov – Novák

První koncert sezony 2012/2013 cyklu Pražského filharmonického sboru se konal 30. 11. v kostele sv. Šimona a Judy a sbormistr Lukáš Vasilek vybral kontrastní díla, která těleso důkladně umělecky prolustrovala. PFS potrvrdil trend, který pozoruji už delší dobu – zkvalitňování skupiny sopránů, prohloubení zvukové kompaktnosti a aktivnější přístup k interpretované hudbě. Rachmaninův cyklus Noční bdění op. 37 provedl na Pražském jaru 2012 Slovenský filharmonický sbor. Výběr, který jsem slyšel od PFS, byl proveden s větší péčí o detaily, měkčeji a komorněji, což bylo pro daný prostor ideální. (Velmi se vydařily sólové vstupy.) S Moravskými baladami Vítězslava Nováka (op. 19, 23) se nemá posluchač možnost moc často setkat. (Ostatně podobně je to bohužel s drtivou většinou jeho tvorby!) Je to škoda, neboť jde o hudbu kreativní a stále živou. Ocenil jsem, jakou dynamičnost a náladovou proměnlivost dokázal pan Vasilek ze sboru dostat. Byl to večer, jakých moc milovník sborové hudby v Česku neslyší. (Sympatickým gestem bylo věnování koncertu bývalému významnému členu PFS Jaromíru Bělorovi, 5. 4. 1935–20. 11. 2012.) (lub)

Sdílet článek: