Pražským múzám vládla Erató

Koncertem v pražském kostele sv. Vavřince pokračoval 18. října komorní cyklus Pražské múzy, který jeho zakladatelka, mezzosopranistka Eva Garajová zamýšlela nejen jako cyklus koncertní, ale také jako pravidelná setkávání s návštěvníky, kteří mají širší kulturní rozhled literární, historický i výtvarný. Vést dialog, povídat si o umění, naslouchat krásné hudbě i krásnému slovu. Tak by se dala ve stručnosti formulovat myšlenka, která provází cyklus dvanácti múz a Apollóna, ochránce všeho umění. Říjen představil múzu Erató, která symbolizovala v řecké mytologii lásku a milostnou poezii a jejímž atributem bývala vždy lyra.

Interpreti, které Eva Garajová na své koncerty od počátků v roce 2015 zve, patří ke špičkám ve svém oboru. Letošní podzimní setkání s múzou Erató uvedl fagotista Jaroslav Kubita, který se představil nejprve v sólové Fantazii č. 6 f moll Georga Philippa Telemanna. Od prvních tónů zaujal detailním přednesem a vypracovanou tónovou technikou. V Introdukci Antonína Rejchy doprovodil sólistu vynikající Daniel Wiesner citlivým a jemným podkresem v pomalých i romantických pasážích hlavního tématu. Dokonalá souhra vyzněla pak také ve variacích se svižným tempem. Oba umělci korunovali svoje vystoupení Sonátou op. 168 Camilla Saint-Saënse a nenechali nikoho na pochybách, že francouzské „ars gallica“ je pro ně pravým dílem pro uplatnění virtuozity a emocionality, dynamických vzletů a rytmických kontrastů.

Ve druhé části večera představila hostitelka herce Josefa Herverta, jehož živý a vtipný slovní projev vyvrcholil moderním a klasickou dikcí nezatíženým přednesem veršů sice milostných, ovšem nevšedních a spíše mužných nežli něžných, k potěšení všech přítomných. K moderní poezii patří moderní hudba, tentokrát autora Michala Müllera. Skladbu Afrodité – Misterioso pro harfu a smyčcový kvartet bravurně a s noblesou sobě vlastní představila Kateřina Englichová spolu s „rodinným“ kvartetem prof. Jana Pěrušky. Jejich precizní a procítěná souhra, bezchybné zvládání náhlých změn rytmických, melodických i výrazových, brala doslova dech. Vynikající violista Jan Pěruška soustředil kolem sebe mladé – syny Matouše a Jana u 1. a 2. houslí a Kristinu Vocetkovou u violoncella. Profesionální výkony všech kvartetistů výborně doplňovala Kateřina Englichová, která skutečně propojila svou harfu se smyčci v jeden celek. V jejich podání právem sklidila podmanivá skladba Michala Müllera komponovaná v roce 1984 nadšené ovace. Večer v kostele sv. Vavřince potvrdil, že Pražské múzy Evy Garajové úspěšně obohacují pražský koncertní život a zanechávají v návštěvnících dlouhotrvající příjemné dojmy z poslechu pečlivě vybraných interpretů, dramaturgicky kvalitně sestaveného programu a nevšedního mluveného slova.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější