úterý, 9. květen 2017

Pohledy do budoucnosti

Napsal(a) 

Polina Osetinskaja a Filharmonie Brno, foto Jiří Jelínek Polina Osetinskaja a Filharmonie Brnofoto: Jiří Jelínek

Čtvrtý abonentní koncert cyklu Filharmonie doma II proběhl ve čtvrtek a v pátek prvního květnového týdne v prostorách Besedního domu v Brně. Jeho dramaturgie, jak je to ostatně u Filharmonie Brno už delší dobu zvykem, byla opět dobře vyvážená. Oba večery nesly podtitul Pohledy do minulosti – jakkoliv na nich, až na Bacha, zazněly skladby dvacátého století – nicméně to už je z dnešního pohledu hudba minulosti.

Večer zahájil Klavírní (cembalový) koncert č. 5 f moll BWV 1056 Johanna Sebastiana Bacha. Komorní obsazení tohoto koncertu obnaží každou nedokonalost v souhře, intonaci, či ve výrazu. Filharmonici, přestože netrénovaní v autentické interpretaci, si s koncertem poradili až na drobné výpadky v souhře v pizzicatech ve druhé větě velmi dobře. Nepřesnosti vyvážila jemná dynamika, která dala naplno vyznít až nadzemskému klavírnímu sólu. Ruská klavíristka Polina Osetinskaja zahrála Bacha s citem a vkusem. Druhá věta, která je na sólistovi vystavěná, vyzněla překrásně. Ruští umělci disponují vynikající technikou a na rozdíl od svých západních či asijských kolegů rovněž nezaměnitelnou slovanskou emocionalitou, muzikálností, inteligencí a pokorou, která z jejich hry vytváří nezapomenutelný zážitek.

Polina Osetinskaja, foto Jiří Jelínek Polina Osetinskajafoto: Jiří Jelínek

Vrcholem večera bylo provedení Koncertu pro klavír a smyčce Alfreda Schnittkeho – taktéž Polinou Osetinskou. Půlhodinová, formálně i technicky náročná skladba, vyzněla skvěle jak díky sólistce, tak i orchestru a samozřejmě mladému venezuelskému dirigentovi Ilyichovi Rivasovi. Jedná se o velmi proměnlivou kompozici, vystavěnou na kontrastech, obsahově, myšlenkově i emočně hlubokou, jakkoliv se Schnittkemu často vyčítá polystylovost. Ve skladbě lze slyšet odraz dnešního světa s jeho chaosem, rozpory, konflikty, najdeme v ní ale i určitý duchovní rozměr, smíření a klid. Sólo klavír hřímá v klastrech a silné dynamice, stejně jako se rozezpívá v překrásné melodice. Provedení bylo vynikající, precizní a dech beroucí. Po doznění zůstalo hypnotizované publikum ještě několik vteřin v klidu, než poděkovalo interpretům aplausem a výkřiky Bravo. Polina Osetinskaja musela přidat a nemohla zvolit vhodnější skladbu – Sicilianu z Bachovy Flétnové sonáty BWV 1031 v transkripci Alexandra Thaurauda.

Po přestávce uvedla filharmonie Náhrobek Couperinův Maurice Ravela (původně napsaný pro klavír) a svitu z baletu Pulcinella Igora Stravinského – obě skladby dvacátého století, tématicky a stylově spjaté s barokem – a tedy s úvodním Bachem. Dirigent orchestr nešetřil, svižná tempa byla často až na hranici hratelnosti, či spíše zřetelnosti. Přesto Ravel vyzněl velmi hezky a celistvě. Ve Stravinském už byla slyšet trochu únava, možná i nesoustředěnost, jakoby orchestru docházel interpretační dech a nadšení. Dirigent Ilyich Rivas je nadějný talent. Jeho gesta jsou úsporná, až strohá, možná až v jakémsi nesouladu se všemi barvami a nuancemi, které jejich prostřednictvím z orchestru dostal. To ovšem ničemu nevadí a jeho skromný projev je daleko sympatičtější než rozmáchlá gesta a otrávené obličeje hudebníků. To v jeho případě nehrozí. Všechny skladby večera připravil a nastudoval do detailu.

Ilyich Rivas, foto Jiří Jelínek Ilyich Rivasfoto: Jiří Jelínek

Orchestr si hostující sólisty i dirigenty pečlivě vybírá. Nejedná se zpravidla o světové hvězdy, které by vyčerpaly rozpočet na několik let dopředu, a přesto pravděpodobně odvedli standartní výkon. Ke spolupráci zve především hudebníky a to v pravém slova smyslu – tedy umělce, kteří už mají určité zkušenosti, jsou technicky skvěle vybavení, přesto je pro ně každý z koncertů ojedinělým zážitkem, službou hudbě. A takto koncert vyzní i pro posluchače. Nejde tedy cestou mediálních, ale vpravdě hudebních hvězd.

Brněnská filharmonie sází na vycizelovanou dramaturgii, která důsledně zařazuje díla dvacátého století a to i těch nejsoudobějších skladatelů. Interpretačně takováto hudba orchestru sedí, soudě podle velmi dobrých výkonů a s tím související vzrůstající návštěvností a to především z řad mladších posluchačů a studentů. Sázka na vybranou dramaturgii je i dobrý marketingový tah, protože zrovna taková hudba, jaká zazněla v pátek večer, není právě v koncertních síních příliš zastoupena a právě s ní může orchestr konkurovat tradičněji založeným a známějším orchestrům a to i v evropském měřítku. V příští sezoně přijde orchestr o své zázemí v Janáčkově divadle, které prochází rozsáhlou rekonstrukcí a vymění tento sál za menší prostory Stadionu. Přesto by jej tyto provizorní a nedůstojné podmínky neměly odradit od velmi dobře nakročené cesty, v jejímž cíli čeká filharmoniky nový koncertní sál, doufejme, že plně vyhovující jejich potřebám a kvalitám.

Lenka Nota

Skladatelka, muzikoložka, hudební publicistka a manažerka. Věnuje se propagaci soudobé hudby, její publicistická i tvůrčí činnost z většího dílu souvisí s tématy žen v umění. V roce 2017 dokončila svou první operu věnovanou největší české spisovatelce Boženě Němcové Jsem kněžna bláznů na libreto filmové dokumentaristky Olgy Sommerové. Od roku 1999 je zastupována ochranným svazem autorským OSA. V roce 1998 spoluzaložila ženskou skladatelskou skupinu HUDBABY. Skupina natočila dva kompaktní disky (HUDBABY, Čekám Tě!), které Lenka připravila také jako produkční. Jako hudební publicistka píše již od dob studií odborné články a recenze do časopisů Harmonie, Opus musicum, Hudobný život a Slovenská hudba. Jako externistka spolupracuje s ČRo Vltava, pro kterou pravidelně připravuje autorské pořady věnované soudobé hudbě a kulturnímu dění v České republice, na Slovensku a v Rakousku. O ženské skladatelské tvorbě v Čechách referovala mj. na konferencích věnovaných ženské tématice v Kasselu v Německu, ve Fiuggi v Itálii a v Kragujevaci v Srbsku. Od roku 2007 žije ve Vídni, kde působí jako korektorka ve vydavatelství Universal Edition, publicistka a skladatelka ve svobodném povolání. Pro časopis Harmonie píše od roku 1997.

Komentáře

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.