Podivuhodný let nad Českým muzeem hudby

Výstavu Fenomén Martinů v Českém muzeu hudby, která poutavě zmapovala klíčová období Martinů života a tvorby v širších souvislostech, završil 22. 10. závěrečný koncert s názvem Orchestr BERG & HRA2 . Stejně jako výstava i večer pod vedením Petera Vrábela plně v intencích projektu Martinů Revisited ukázal, že opakované navštěvování Martinů zdaleka není pietní nebo jen zdvořilostní návštěvou.

Koncert svým programem zprostředkoval návštěvu dvou „pokojíků“ Martinů tvorby – písní a baletů. Ta písňová byla skvěle zastoupena Květem broskví , Chorým podzimemVokalízou (jen s klavírním doprovodem), a pak ještě Dvěma písněmi na texty negerské poezie s komorním orchestrem. Z výtečného přednesu Karolíny Bubleové Berkové bylo zřejmé, že se tato mezzosopranistka písňové tvorbě věnuje systematicky. Dodala návštěvě u Martinů něhu máminy ukolébavky, nostalgii podzimu, tajemství i touhu – na koncertu zářila jako vzácný šperk. Martinů tvorbu taneční reprezentovala dvě avantgardní díla z roku 1927 – mechanický balet Podivuhodný let a jazzová suita pro balet Kuchyňská revue . Pro Podivuhodný let režisér Branislav Holíček vyšel z příběhu, který vznik baletu inspiroval: francouzské letecké eso první světové války a Lindbergův rival v soutěži, kdo první přeletí Atlantik, Charles Nungesser, spolu se svým přítelem Françoisem Colim v květnu 1927 odstartovali z Paříže na transatlantický let do New Yorku na svém Bílém ptáku, který ale beze stop zmizel. Holíček s dvěma výbornými tanečnicemi podal svou variantu mysteriózního průběhu letu; jeho rekonstrukce záznamů „černé skříňky“ nepostrádala vtip ani tajemství. Bílý pták sice do New Yorku tehdy nedoletěl, ale tentokrát rozhodně zakroužil nad Muzeem hudby. Méně se již Holíčkovi dařilo s ledničkou Calex coby symbolem Martinů kuchyně. Nicméně celkově mu pokus vypointovat svižný jazzový balet vyšel – hlavně díky nasazení a vervě čtveřice tanečníků. Největší zásluhu na úspěchu večera v zaplněném Českém muzeu hudby měl ovšem Orchestr Berg a dirigent Peter Vrábel. Berg se zde představil, snad i díky spolupůsobení genia loci a zajímavé akustice, rozhodně v plné síle svého záviděníhodného potenciálu.

Sdílet článek: