Pocta Martiny Jankové pro Jarmilu Novotnou

Letošní Festival Jarmily Novotné na zámku Liteň uzavřel 9. září slavnostní koncert Písňové studánky Martiny Jankové. Sopranistka působící již mnoho let v zahraničí proslula zejména jako vynikající mozartovská pěvkyně a je zvána na nejprestižnější světové operní scény a koncertní pódia. Svůj moravskoslezský původ a zejména lásku k hudbě Leoše Janáčka však nikdy neopomene zdůraznit, má-li k tomu příležitost. Závěrečný koncert v sále Čechovna na zámku Liteň se stal jednou z těchto vzácných příležitostí a pěvkyně ji svým výjimečným uměním náležitě ozdobila.

Ředitelka pořádající organizace Zámek Liteň Ivana Leidlová přivítala hosty a uvedla, že v roce 100. výročí Československa vzpomínáme na umění Jarmily Novotné též v souvislosti s jejím rozhlasovým vystoupením v r. 1942 s našimi lidovými písněmi za klavírního doprovodu Jana Masaryka. Letošní Písňové studánky Martiny Jankové, která stejně jako klavírista Ivo Kahánek pochází z kraje Leoše Janáčka, připomněly 90. výročí úmrtí tohoto skladatele. Oba umělci jsou Janáčkovou hudbou tak prodchnutí, že se jejich interpretace Moravské lidové poezie v písních přímo nabízela pro závěrečný liteňský koncert a slibovala mimořádný zážitek.

, foto Jan Žirovnický

Pěvkyně ještě přizvala k lašským písním folklórní soubor Ensemble FLAIR vedeným Janem Rokytou mladším a znásobila účinek hudební poezie, jež tolik fascinovala Leoše Janáčka. Martina Janková v Ukvalské lidové poezii a Moravské lidové poezii tak, jak ji Janáček upravil pro zpěv s klavírním doprovodem, skutečně excelovala a spolu s Ivo Kahánkem opět potvrdila, že krása písní Janáčkova kraje je jim oběma nejen blízká, ale je přímo vryta do jejich srdcí. Janáčkovy skladby byly interpretovány s neskutečným vcítěním, pokorou a porozuměním, procítěné do posledního slova i tónu.

Výtečná dramaturgie nejprve střídala duo Janková – Kahánek s Ensemble FLAIR, posléze zapojovala sopranistku s cimbálovým doprovodem a nakonec oba umělci s celým souborem dali lidovým písním společný prostor a podmaňovali si auditorium. Ivo Kahánek mezi písňovými cykly ve dvou Intermezzech připomněl Janáčka také jako nezaměnitelného skladatele, v podání tohoto klavíristy skutečně výsostně interpretovaného. Působivý zpěv Martiny Jankové spolu s janáčkovským klavírem Ivo Kahánka a výborný Ensemble FLAIR s kvalitními hudebníky i zpěvačkami vygradovaly koncert na zámku v Litni do úžasného finále, které publikum právem ocenilo nadšeným standing ovation. Před Čechovnou ještě dlouho doznívaly dojmy z nezapomenutelného vystoupení a závěru celého letošního festivalu Jarmily Novotné.

Sdílet článek: