Po vzoru Novotné, Kněžíkové a Plachetky: Mladí zpěváci počtvrté sbírali zkušenosti v Litni

Letní Interpretační kurzy na zámku Liteň vstoupily letos do svého čtvrtého ročníku a vyvrcholily v neděli 13. srpna závěrečným koncertem tradičně v liteňském sále Čechovna. Pod vedením zkušených lektorů Kateřiny Kněžíkové a Adama Plachetky se představilo deset účastníků kurzů – devět mladých pěvkyň a jeden pěvec.

Dramaturgie závěrečného koncertu byla pestrá, odpovídala naturelu jednotlivých účastníků a i přes jejich relativně širší věkové rozpětí byla na všech znát profesně vyzrálá ruka Kateřiny Kněžíkové, stejně jako velkorysost a mezinárodní rozhled Adama Plachetky.

Pěveckou vyzrálostí potěšila jak sopranistka Tereza Maličkayová s procítěnou árií Zaide ze stejnojmenné Mozartovy opery, která již má za sebou úspěšná vystoupení v zahraničí, tak i mezzosopranistka Alena Kropáčková v roli Charlotty z Massenetova Werthera. Její vystoupení bylo skutečně profesionální, plný hlas zvládl náročnou árii zcela bezchybně i s potřebným pohybovým projevem. Také Markéta Böhmová působila jako Louisa v Charpentierově stejnojmenné opeře s krásnými výškami a je znát, že svůj široký pěvecký záběr umí uplatnit beze zbytku – již v roce 2013 si ji vybral Jiří Bělohlávek pro projekt s Českou filharmonií a to je skutečně výjimečná vizitka. Ve výčtu těch nejlepších nelze opomenout barytonistu Robina Červinka, jako Almaviva z Mozartovy Figarovy svatby nastínil svou velkou pěveckou perspektivu. Drobné technické připomínky by bylo možno uvést u Veroniky Čambalové, která svým sytým a dobře modulovým hlasem zaujala v roli Dvořákovy Armidy a pouze jevištní pohyb potřebuje ještě doladit, zkušená mezzosopranistka Jarmila Balážová, letos v Litni již potřetí, věnovala náročné árii Sapho z této Gounodovy opery všechen svůj působivý projev a jen slabě se v krásném hlasu ozval lehký šelest. Ostatně i sopranistka Nikola Uramová prožívala v Cio-Cio-San v Pucciniho Madam Butterfly dramatické chvíle výborně, místy ji sice rytmické nástrahy árie mírně posunuly, ale velký hlas opět vše srovnal k působivému závěru. Sopranistka Barbora Michalcovská si dobře vybrala Mařenčinu árii Och, jaký žal ze Smetanovy Prodané nevěsty, kterou vzbudila ovace publika právem. Bohužel se nevyhnula tak obvyklým problémům s dikcí a studium hladšího přechodu mezi hlasovými rejstříky ji ještě posune dál. Příjemně překvapila také sopranistka Jana Ženková s Belliniho Julií z Monteků a Kapuletů. Menší rozsah v obtížných místech nahrazoval občas tlak na hlas, přesto zapůsobila na posluchače půvabem a vyzrálostí. Úvod patřil nejmladší účastnici kurzů sopranistce Nele Skarkové a to je vždy nevděčná role. Musetta z Pucciniho Bohémy byla trošku nejistá a tichá, v hlase se občas ozval šelest a ve výškách až ostrost, začínající sympatické posluchačce HAMU ale lze jen popřát dobrý start a rozvoj nesporného talentu.

 , foto Markéta Kobrsková

Závěr patřil lektorům a korunoval podle očekávání celý koncert, a vlastně i celý týden Interpretačních kurzů v Litni. Kateřina Kněžíková a Adam Plachetka si ve svých oborech soprán a basbaryton vždy dokáží najít báječné role – tentokrát Norinu a Malatestu z Donizettiho Dona Pasquala. Lepší závěr si lze těžko představit, šarm a radost i zkušený jevištní pohyb spolu s virtuózním zpěvem opět slavily triumf.

Díky společnosti Zámek Liteň, která organizuje a podporuje péči o umělecký i lidský odkaz pěvkyně Jarmily Novotné, někdejší majitelky liteňského zámku, rozezněly mladé, krásné a talentované hlasy zámecký sál Čechovna a nadchly všechny, kdo se na koncertu sešli a dlouho dopředu těšili na vynikající výkony. A zde je třeba uvést ještě jméno klavíristy Zdeňka Klaudy, šéfkorepetitora Národního divadla, který se nezpochybnitelnou měrou zasloužil nejen o závěrečný koncert, ale také o celý náročný, ale plodný průběh Interpretačních kurzů. Šestý ročník Festivalu Jarmily Novotné 2017, který vyvrcholí poctou ke 110. výročí narození umělkyně 25. září v Rudolfinu, tak získal další z důležitých počinů do svého programu.

Sdílet článek: