Ohlédnutí za třetím ročníkem brněnského komorního cyklu Vox imaginis

30. dubna se uskutečnilo poslední vystoupení v rámci letošního cyklu čtyř tematických večerů pořádaných Moravskou galerií v Brně pod názvem Vox imaginis. Byl to třetí ročník této série komorních pořadů, jejichž typickým znakem je projekce určitého tématu do tří oblastí umění – hudby, slova a výtvarného umění. Trojjedinost pohledu na určitý jev umocňuje a obohacuje jeho vnímání za předpokladu vysoké umělecké kvality účinkujících. Tomuto požadavku Vox imaginis přesvědčivě vyhovuje.

Zmíněný poslední večer cyklu probíhal pod názvem „Ve znamení osudu“ a jeho charakteristickým optickým symbolem byl působivý výtvarný artefakt Josefa Mařatky Opuštěná Ariadne.

Verši Jana Nerudy byl předznamenáno provedení druhého smyčcového kvartetu Bedřicha Smetany d moll, díla, které přesvědčivostí svého sdělení a dramatičností formy překročilo rámec století. Interpretace Graffova kvarteta byla hodna mimořádnosti tohoto díla. Jejich hráčské mistrovství a výrazová tvořivost se plně oddaly službě záměrům skladatele a výsledný dojem z jejich výkonu zůstane v paměti posluchačů jako vzorový.

Jitka Molavcová a Graffovo kvarteto

V druhé polovině večera zazněl melodram Jiřího Antonína Bendy Ariadna na Naxu, který vznikl v roce 1775 jako nová forma hudebního dramatu, v níž se střídá deklamace s hudbou. Deklamátory byli – Jitka Moravcová jako Ariadna, Alfred Strejček jako Theseus a Lubomíra Sonková jako Oreada, hudební složku představovalo Graffovo kvarteto. Vynikající hlasová konstelace a deklamační mistrovství sólistů vyvolaly v krásném dozvuku dvorany Umělecko –průmyslového muzea patetické kouzlo představy řecké mytologie. Byl to velice atraktivní závěr třetího ročníku cyklu Vox imaginis.

Tři ročníky těchto komorních večerů jsou pro představu tradice snad trochu málo, ale jejich vysoká dramaturgická a interpretační úroveň tradiční bezesporu je.

Rezidenčním souborem pořadu je Graffovo kvarteto ve složení Štěpán Graffe, Lukáš Bednařík (housle), Lukáš Cybulski (viola) a Michal Hreňo (violoncello), soubor s dvacetiletou vynikající interpretační praxí posvěcenou mnoha oceněními.

Primárius souboru Štěpán Graffe je osobností nadanou nejen hráčským talentem ale i nevšedním vhledem do světa umění a chutí prakticky přispět k jeho rozvoji. Je to spiritus agens dramaturgie pořadů a neúnavný organizátor realizace svých záměrů.

Sdílet článek: