pondělí, 6. únor 2017

Na francouzských slavnostech s ženskou dominancí

Napsal(a) 

 , foto Petra Hajská foto: Petra Hajská

V pátek 3. 2. 2017 zazněl v Dvořákově síni pražského Rudolfina podruhé program Collegia 1704 věnovaný francouzské chrámové hudbě doby baroka. Václav Luks se svými ansámbly představil kompozice sice slavné, v české kotlině ale málo uváděné. Dramaturgie koncertu byla prostá a účinná: oblouk Lully – Rameau – Mondoville na příkladech efektní a velmi charakteristické formy/žánru grand motet. První polovina koncertu patřila Lullymu a jeho Jubilate Deo a Te Deum. Během první skladby se většina publika aklimatizovala na francouzský styl, tečkovaný rytmus, společné trylky ve sboru a celkovou pompéznost jako charakteristický rys, aby v druhé skladbě posluchači dostali asi trojnásobnou dávku. Lullyho Te Deum je v rámci francouzského baroka patrně nejdelší skladbou svého druhu a pakliže nezní během bohoslužby, kdy celou událost prožíváte jinak (např. při narození svého prvního syna, jako v případě Lullyho), hrozí pocit únavy.

 , foto Petra Hajská foto: Petra Hajská

Lully sice střídá sólové plochy (verse) a sborové, převládá ale tón masivně skandované oslavy a nebýt zdůraznění veršů Dignare, Domine a zejména Miserere nostri, které v třetí čtvrtině skladby přijde s novou sazbou a harmoniemi a vytvoří tak potřebný kontrast, nebezpečí ochablosti pozornosti posluchačů i interpretů je značné. Václav Luks ale držel pomyslné otěže pevně v rukou a svou energií se mu podařilo takřka kontinuálně udržet tah. Pestrost francouzského orchestru i stylu plně vynikla v druhé polovině koncertu, kdy zazněly dvě mladší, vysoce inspirované skladby. Hned první takty Rameauova In convertendo exponují traversa a haute-contre, tedy ikonické barvy francouzského stylu, v melodice plné melodických zákrut a chromatických postupů. Emocionální bohatství skladeb se adekvátně textům rozšířilo a dosáhlo vrcholu v již velmi „programně“ laděném a zároveň mnoha kanonickými francouzskými motivy vybaveném Dominus regnavit od Mondoville.

Hana Blažíková a Václav Luks, foto Petra Hajská Hana Blažíková a Václav Luksfoto: Petra Hajská

Jako již je u Collegia 1704 obvyklé, interpretace se vyznačovala maximálním nasazením, nadšením ze hry a zároveň virtuozitou všech zúčastněných, sboru, orchestru i sólistů. Na rozdíl od typického francouzského zvuku, kde vrchní hlasy patří chlapcům a vysokým tenorům (haute-contre), dominovaly na pražském koncertě, celkem logicky, ženské hlasy sopránů, jež zvláště v triumfálních částech dávaly zvuku vyšší lesk a napětí. Snad i z tohoto důvodu byla basová skupina méně výrazná, než bychom si přáli. V náročném partu sólového haute-contre exceloval po celý večer Cyril Auvity: dokonale smíšený vrchní rejstřík a pevné a přitom měkké tóny i v nejvyšších polohách mu umožňovaly dosáhnout jedinečné expresivity. Obdiv publika vzbudily i dvě výtečné sopranistky, Judith van Wanroij a Hana Blažíková, s příbuznými a přesto odlišnými témbry, dokonale se pojícími. Společný duet Parata sedes tua (z Dominus regnavit) proto ještě zvýšil účinek díla i celého koncertu a zahájil jeho velkolepý vrchol s hukotem Hospodinem pozvednutých vod (Elevaverunt flumina, Domine), vzorovou pokoru Testimonia tua a závěrečnou doxologii.

Marc Niubo

Ředitel Ústavu hudební vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ve svém výzkumu se primárně věnuje hudební historiografii, odkrývání minulého, zkoumání skladeb, jejich příběhů, tvůrců, interpretů, kontextů, souvislostí. Jeho dlouhodobým badatelským tématem je italská opera v Praze, badatelsky se také věnuje duchovní hudbě – české i italské, ale primárně v domácím kontextu. Řadě dalších témat, jako např. hudba anglického či španělského baroka, dílo M. A. Charpentiera, W. A. Mozarta, Antonína Dvořáka, otázky provozovací praxe, edičních technik, hudební kritiky, se věnuje spíše příležitostně anebo primárně ve výuce Ústavu hudební vědy.

Komentáře

csenfrdeitptes

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.