Musica Florea a Mesiáš

Letošní jubileum Georga Friedricha Händel připomněl soubor Musica Florea s uměleckým vedoucím Markem Štrynclem 22. 9. v pražském kostele sv. Šimona a Judy uvedením vybraných částí z oratoria Mesiáš HWV 56. Mezi čtyřmi sólovými výkony vynikaly zvláště precizní mužské. Basbarytonista Roman Janál si už samotným prvním vstupem s plným využitím svého ohromujícího hlasového kapitálu získal u posluchačů zvláštní pozornost. Na celý večer ji upoutal suverénním expresivním výrazovým přednesem, kterému dodával patřičný ráz ukázkově zřetelnou výslovností. Neméně zvučným a barevně jedinečným hlasem zaujal tenorista Jaroslav Březina , který se v oblasti interpretace staré hudby pohybuje poměrně často – svému partu se věnoval s příkladnou intonační přesností.

Naopak poněkud oslabeně vyzněly v bezprostřední konfrontaci s renomovanou mužskou dvojicí sólistky. Sedmadvacetiletá studentka HAMU, Alena Hellerová , která se ujala sopránového partu, disponuje poměrně křehkým hlasem, zatím spíše neutrálního dívčího zabarvení. Místy, zvláště v některých koloraturních pasážích se navíc potýkala s určitou nejistotou, na druhou stranu měla snahu ji kompenzovat poctivě zaníceným projevem. K altovému partu byla přizvána slovenská mezzosopranistka Eva Garajová , jejíž těžiště repertoáru leží spíše v operách 19. a 20. století. Oba ženské hlasy měly tendenci v orchestrálně exponovanějších částech poněkud zanikat, ale přesto byl výsledný dojem uspokojivý. Výtečně si s komplikovanými party díla poradil Český chlapecký sbor Boni Pueri , připravený sbormistry Pavlem HorákemJakubem Martincem . Potěšením bylo slyšet zvláště sopránové hlasy navozující svou subtilní stříbřitou barvou, jakkoli to může znít jako klišé, až atmosféru nadzemského prostoru. Marek Štryncl se představil jako dirigent velice spontánního projevu, který svou živou aktivitou za pultem dokáže stimulovat hudebníky k angažované hře jadrného zvuku. Nutno ale přiznat, že v ideální představě by interpretace mohla mít zřetelnější pestrost škály výrazových poloh a zejména zjevnější myšlenkovou nadstavbu nad entuziastickým muzicírováním.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější