Mladí na Bertramce

Do posledního místa zaplněný koncertní sál pražské Bertramky uvítal 16. 10. tři mladé umělce: houslistku Janu Novákovou (je před koncem studií v Anglii), fagotistu Václava Vonáška (žák HAMU, absolvoval stáž v Anglii), klavíristu Petra Nováka (bratr houslistky, profesor konzervatoře v Plzni). Tito tři mladí interpreti nabídli zajímavý a svým způsobem odvážný program: dva současné české autory žijící v Anglii (A. Tučapský, K. Janovický), A. Tansmana, tvůrce 20. století, dále Saint-Saënse, Brahmse a Mozarta. Neobvyklé byly i nástrojové kombinace často uplatňující fagot, jehož sólový hlas na komorním koncertním pódiu není běžně slyšet.

Jana Nováková otevřela večer Mozartovou Sonátou D dur K. 306 . Průzračné dílo mělo stylovou jemnost, dokonalou techniku a navíc mladistvý zápal, který charakterizuje projev výborně disponované houslistky. Jedinečným tónem a dokonalou technikou vybavený Václav Vonášek přednesl Sonátu pro fagot a klavír Camilla Saint-Saënse, podtrhl všechny barevné finesy i pointy této typicky francouzské skladby. Karel Janovický, který se čas od čase objevuje v našich koncertních programech se s mladými umělci setkal v Anglii, kde také již od roku 1950 žije. Přímo pro ně napsal třívěté Duo pro housle a fagot . Zdánlivě absurdní nástrojové spojení se ukázalo v jeho skladbě být velice nosným. Janovického Duo bylo premiérováno v Londýně, v Praze zaznělo poprvé.

Alexandr Tansman, skladatel polského původu (1897 – 1986), je u nás málo znám, jeho Sonatina pro fagot a klavír byla proto podnětným dramaturgickým činem. Je to hudba tradičněji koncipovaná, koncertně však vděčná. Petr Novák potom bravurně přednesl Brahmsovu Rapsodii g moll č. 2 op. 79 . Večer uzavřela opět česká premiéra a to Due pezzi pro housle, fagot a klavír od Antonína Tučapského. Trio jeho dílem připravilo vynikající finále večera.

Sdílet článek: