sobota, 5. prosinec 2015

Mezinárodní soutěž Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů. Inspirace pro nás všechny

Napsal(a) 

Foto Mezinárodní festival koncertního melodramu Foto Mezinárodní festival koncertního melodramu

18. ročník Mezinárodního festivalu koncertního melodramu pokračoval ve dnech  30. 10. – 1. 11. 2015 (pod záštitou České komise pro UNESCO a ministra kultury Daniela Hermana) 9. ročníkem Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů. Soutěž je dlouhodobě realizována ve spolupráci s AMU Praha, Pražskou konzervatoří a Národním muzeem – Českým muzeem hudby.

Letos se uskutečnilo české kolo soutěže. Pořadatelem akce je Společnost Zdeňka Fibicha. Odtud také celá myšlenka vzešla. Na počátku byl projekt „Znovuoživení koncertního melodramu“. Jedná se o jediný projekt svého druhu, který se soustavně a systematicky věnuje oživení tohoto výjimečného žánru. Autorkou projektu je PhDr. Věra Šustíková, Ph. D. Svým širokým polem aktivit se neúnavně snaží probudit zájem o melodram nejenom u interpretů, ale také u soudobých skladatelů a v neposlední řadě u samotného publika.

Hlavní idejí soutěže je iniciovat novou tvorbu v oblasti melodramu a navázat tak na odkaz Zdeňka Fibicha a jeho následovníků. V tomto duchu je také soutěž koncipována. Interpreti procházejí tříkolovou cestou. Musí se popasovat s melodramy různých období, což z jejich strany vyžaduje znalost tohoto specifického žánru v širších souvislostech. Jak uvádí dr. Věra Šustíková ve své nově publikované monografii: „Za sedmnáct let existence celého festivalu a soutěže bylo premiérováno více než 200 novinek.“ To je už dostatečné velký vzorek skladeb, který nám umožňuje seznámit se s tímto žánrem uceleně. I samotní účinkující vnímají v průběhu soutěže, jak se melodram vyvíjel. V prvním kole zaznívají povinné skladby ze skladatelského odkazu Z. Fibicha (Štědrý den nebo Vodník na text K. J. Erbena). Druhé kolo je určeno skladbám autorů 19. nebo 20. století (do roku 1999). Soutěž vrcholí třetím kolem, které přináší díla od roku 2000.

Náročnost soutěže se projevuje také v samotné interpretaci melodramu. Představuje spojení dvou složek: hudby a slova, které neplynou paralelně, nezávisle na sobě, ale jsou vzájemně propojeny. Hudební složka v melodramu slovo nenapodobuje ani nemá pouze doprovodnou funkci. Užívá svých výrazových prostředků, a tak vnáší do skladby vlastní význam. Melodram klade nároky také na osobu samotného skladatele. Ten se nechává inspirovat textem na poměrně malé ploše. Vyžaduje to od něj intenzivnější využití hudebních výrazových prostředků.

Ředitelka soutěže MgA. Marta Hrachovinová pravidelně organizuje kromě soutěže také hudební dílny, které umožňují umělcům setkání a vzájemnou spolupráci. Lépe tak pronikají do interpretační problematiky tohoto žánru. Herci se učí kultivovat svojí mluvu, přizpůsobovat se plynoucímu hudebnímu toku a společně s hudebníky rozvíjejí svou představivost a fantazii.

Foto Mezinárodní festival koncertního melodramu Foto Mezinárodní festival koncertního melodramu

Také letos v porotě zasedly významné osobnosti z různých uměleckých oblastí: Prof. Jiří Hlaváč, MgA. Hana Dvořáková, PhDr. Eva Willigová – Koutová, Doc. MgA. Jiří Klem a stálá členka poroty PhDr. Věra Šustíková, Ph. D. Soutěž je ojedinělá v tom, že se každý den, po skončení daného kola, koná odborný seminář. Porotě se daří vytvářet kolektivní atmosféru, díky čemuž se připomínky k jednotlivým výkonům nesou v pozitivním duchu. Semináře jsou realizovány formou tvůrčího dialogu. Organizátoři dobře vědí, že soutěžící v českém kole se teprve seznamují s interpretačními úskalími melodramu a vzájemně se poznávají. Poté mají rok na to, aby si vzali k srdci rady jednotlivých členů poroty a pracovali na realizaci těchto doporučení pro mezinárodní kolo soutěže, které se vždy koná v následujícím roce.

Soutěžní maraton vyvrcholil slavnostním koncertem vítězů v Lichtenštejnském paláci v Galerii HAMU (1. 11. 2015). V rámci programu koncertu se představili jednotliví soutěžící. Jako první zazněla premiéra melodramu Jen jestli si nevymýšlíš (na výběr textů Shela Silversteina v různých překladech). Autorem novinky je Jiří Trtík. Dílo premiérovaly soutěžící Eliška Jansová (recitace) a Magdaléna Ochmannová (klavír), které získaly krom druhého místa v celkovém pořadí soutěže také ocenění za uvedení nové tvorby v oboru melodramu v roce 2015. Tato dvojice prošla během soutěže největší proměnou. Každým kolem rostlo jejich interpretační sebevědomí, každou skladbou jsme mohli vnímat, jak se jim daří zapracovat připomínky členů poroty do praxe. Nejpřesvědčivější provedení Štědrého dne (Z. Fibich/K. J. Erben) v prvním kole soutěže zaznělo v podání páru Eva Hadravová (recitace) a Marek Poláčik (klavír). Duo oslnilo svým výkonem nejenom v prvním kole. Dvojici se podařilo nejlépe udržet kontinuitu v interpretační úrovni a ze soutěže si odnesli první cenu. V jejich podání zazněly poslední skladby koncertu: Bělounká holubička (A. Jemelík/J. Orten) a Podzimní píseň od stejného autora na text P. Verlaina (překlad F. Hrubín). Podmanivý hlas Evy Hadravové nás vnesl do příběhu díla. Porota také velmi ocenila hudební výkon klavíristy, který podpořil recitátorku ve správných okamžicích, přičemž si ponechal také svůj vlastní muzikantský přínos. Třetí cena byla udělena dvojici Michaela Žitná (recitace) a Petr Tomeš (klavír). Velmi přesvědčivé zazněl v podání této dvojice melodram Laň (J. B. Foerster/J. V. Sládek). Publikum zaujalo i vystoupení dalších finalistů Petra Uhlíka (recitátor) a Nikity Stěpaněnka (klavír). Melodram Raport (J. Jeremiáš), který vznikl na působivý text F. Šrámka, představuje silný protiválečný manifest. Dvojice přesvědčila, že skýtá bohatý potenciál pro další práci na interpretaci melodramu.

I přesto, že večer byl vyústěním vyčerpávající dnů soutěže, na účinkujících ani porotě nebyly znát známky únavy. Celou soutěží se nesl duch spolupráce bez náznaku rivality. Je to možná právě melodramem samotným. Víc spojuje, než rozděluje. Umělci se učí toleranci, vytváří společné dílo, ve kterém se vzájemně doplňují. I v tom je síla tohoto žánru. Přejme všem interpretům, aby je jejich tvůrčí zápal neopouštěl a aby dál mohli odhalovat tajemství melodramu.

Komentáře

csenfrdeitptes

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.