středa, 4. prosinec 2013

Kvarteto Martinů a Olga Vinokur

Napsal(a) 

Kvarteto Martinů (Lubomír Havlák , Libor Kaňka , Zbyňek Paďourek , Jitka Vlašánková ) patří již dávno k nejzajímavějším českým komorním souborům. Ještě jako Havlákovo kvarteto získalo mezinárodní uznání a ocenění. Koncert v rámci 119. sezony ČSKH v Dvořákově síni Rudolfina 23. 10. opět potvrdil, že kvarteto Martinů je významným a osobitým představitelem úspěšného pokračování tradice české kvartetní interpretace. Beethovenův Smyčcový kvartet f moll op 95 zazněl v přesvědčivém zvýraznění typicky bouřlivého vzdoru i toužebného očekávání. Toto členité dílo několika dramatických vrcholů i ztišení je náročné nejen technicky. Je třeba jej zahrát jakoby jedním tahem, v jednom celistvém oblouku. Tento základní předpoklad dokonalého účinku interpreti splnili a jejich pojetí vykreslilo hudební obraz ve velmi zřetelné podobě. Smyčcový kvartet č. 3 „Galerie JK“ Jana Málka (1938) je jistě zajímavým příspěvkem soudobé komorní tvorby. Název označují iniciály jmen tří českých výtvarníků. Jednotlivými větami skladatel vyjadřuje své dojmy z jejich obrazné řeči. Tři věty kvarteta jsou JK 1 (Jiří Kovařík), JK 2 (Jaroslav Koch) a JK 3 (Jan Kavan) . Zjednodušeně mohu popsat: v JK 1 jsem slyšel prvky folku, minimalismu i tradičního pojetí, JK 2 zapůsobil téměř elektronickou barvou zvuku a nápaditými pizzicaty, JK 3 se vyznačovalo rytmičností, energickým tématem a barvami sul ponticello. Místy až brutální zvuk se střídal s něžnými šepoty. Škoda že součástí tohoto zajímavého opusu nebyla i prezentace (reprodukce) obrazů tuto hudbu inspirujících. S dokonalým provedením kvarteta Martinů by to ještě více umocnilo účinek díla. Klavírní kvintet g moll op. 30 Sergeje Tanějeva je jedním z nejvýznamnějších a nejhranějších děl autora. U nás tomu tak však není. Tento ruský skladatel je v Čechách, na rozdíl od jeho současníka Čajkovského, hrán velmi zřídka. Jeho hudební jazyk je také originální a dle mého mínění mnohdy harmonicky i barevně zajímavější. Umí být poetický, žertovný i mužný, neupadá však ani do přílišné sentimentality, ani imperiální patetičnosti. Někdy ovšem i Tanějev neodolal svodu tónového „přehuštění“ partitury. Hustá sazba partitury určitě zajímavě vynikne na studiové nahrávce, v sále Rudolfina však občas nastávalo trochu nepřehledné, byť zvukově zajímavé slití tónů. Úvodní věta s meditativním začátkem chvílemi připomíná atmosféru světů Brahmse či Rachmaninova. Na druhou větu s virtuózními pizzicaty navazuje Largo, které pokládám za nejpůsobivější část díla. Úchvatná passacaglia nesená dvoutaktovým ostinátním tématem se vine všemi hlasy v sugestivním klenutí; kvintet uzavírá kontrastní Finale. Klavíristka Olga Vinokur je nesporně skvělou interpretkou a má jak na přesvědčivém provedení, tak na uvedení díla zřetelně lví podíl. S kvartetem Martinů vytvořila souznění strun jednolitého tělesa. Za dva roky uplyne sto let od úmrtí Tanějeva. Bylo by dobré při té příležitosti více připomenout tohoto významného skladatele, jenž byl i blízkým přítelem české kultury a českých umělců.

Olga Vinokur Olga Vinokur

Musím se na závěr opět zmínit o zvláštním jevu. Nyní v Čechách působí takové množství skvělých smyčcových kvartet špičkové úrovně, jaké dosud žádná předchozí doba nepoznala. Je to hlavně důsledek pečlivé kantorské práce a příkladu členů několika proslulých českých smyčcových kvartet nedávné minulosti. V dnešní velmi komerční a utilitaristické době však pro ně v naší zemi vůbec není snadné najít odpovídající podmínky a možnosti uplatnění. Současnou existenci jim často umožňuje díky jejich umělecké kvalitě a jedinečnosti jen zájem a poptávka světových pódií. Ve vzrůstající konkurenci a počtu světových špičkových souborů je však i toto stále náročnější. Narozdíl od jiných vyspělých (či rychle vyspívajících) zemí, současný český stát oblast kultury macešsky trvale přezírá. Jeho podpora kultury je stále mizivější a žádný jiný výklad to nezdůvodní, než že kulturní úroveň našich politických představitelů je obecně na nižší než předrozvojové úrovni. Stačí porovnat OECD nám doporučené procento HDP na kulturu s tristní skutečností. Totéž platí o školství a vědě. Ani jeden z těchto segmentů vytvářejících civilizaci se nikdy a nikde nemůže trvale udržovat a vyvíjet bez aktivní a dostatečné podpory z veřejných prostředků státu. V současném prostředí i soukromé dotace spíše směřují k zábavě a gladiátorským institucím. Pokud se toto vše nezmění, můžeme být poslední, kteří mohou zažít tak bohatou kulturní nabídku včetně výše zmíněné. Využívejme ji proto vrchovatě.

Pravoslav Kohout

Narodil se 27. 11. 1943 v Praze. Otec byl cellista (Smetanovo kvarteto) a matka klavíristka. Od 6 let se učil na housle u prof. dr. Josefa Micky, později u něj na Pražské konzervatoři. R. 1962 byl přijat na AMU (prof. dr. Alexandr Plocek), od r. 1963 do r. 1969 studoval na Moskevské konzervatoři P.I.. Čajkovského u prof. Galiny V. Barinové. Po povin. vojen. službě (1969 AUS) byl členem PKO (Pražského komor. orch. bez dirig.) .R.1972 založil Nové smyčcové kvarteto a v témže roce se stal prof. Teplické konzervatoře, odkud r. 1974 přešel na Plzeňskou konzervatoř. Následkem autohavárie r. 1975 ukončil koncertní činnost (kvarteto pokračovalo s primariem P. Hůlou jako Kocianovo kvarteto). V následujících letech byl pedagogem na Escuela Superior de Música y Dansa v Mexiku, LŠU Voršilská v Praze, Keski-Suomen konservatorio a Mikkelin musiikkiopisto ve Finsku. R. 1992 zpracovával v Praze spec. zadání MŠMT ČR na téma vysokého uměl. školství. Tehdejší hrozba zrušení základního uměleckého školství jej přiměla stát se r. 1993 ředitelem ZUŠ (Praha Smíchov), v letech 1993-2012 byl předsedou Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR. 2009 mu byla udělena cena AZUŠ ČR „Za významný přínos atd.“ Po několika operacích levé ruky, od r.1981 do r. 1992 opět občas koncertoval. Od r. 2016 je členem neformální skupiny „Pondělníci“. Nyní se věnuje pouze skladbě a hudební publicistice. Jeho celoživotním koníčkem je tvorba karikatur, koláží a slovních hříček.

Komentáře

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.