Koncert vítězů Broumovské klávesy 2023

Ve dnech 5.–7. května 2023 proběhl v Broumově už 13. ročník mezinárodní klavírní soutěže Broumovská klávesa. Soutěž je určená mladým pianistům do 17 let a je rozdělená do čtyř věkových kategorií. V nejmladší kategorii soutěží děti do věku 11 let, ve II. kategorii děti dvanácti-třináctileté a ve III. kategorii čtrnácti-patnáctileté. Nejvyšší, IV. kategorie, je určena mladým klavíristům ve věkovém rozmezí 16–17 let. Od roku 2017 je součástí odměny pro držitele prvních cen vystoupení v Sukově síni pražského Rudolfina. Na dosavadních šesti koncertech vítězů Broumovské klávesy v Sukově síni hrála řada našich mladých pianistů, kteří se v průběhu času rozhodli vstoupit na profesionální dráhu. Patří k nim kupř. Kristine Ayvazyan, Eliška Tkadlčíková, Adam Znamirovský, Nora Lubbadová, Jan Schulmeister, Magdalena Koudelková, Eliška Vlčková, Klára Skalková, Denis Stefanov a Klára Gibišová.

Broumovská klávesa se těší u mladých klavíristů i jejich pedagogů velké oblibě, a to nejen v České republice. Letošního ročníku se zúčastnilo čtyřicet soutěžících, z nichž více než polovina přijela ze zahraničí, především z Polska a ze Slovenska. Úroveň letošní Broumovské klávesy byla bezpochyby hodně vysoká. Porota rozdala celkem pět prvních cen, čtyři druhé ceny, sedm třetích cen a pět čestných uznání, což znamená, že více než polovina soutěžících si odvezla nějaké ocenění. A určitě k nim musíme připočíst ještě diplom, který dostala Rebeka Chmurova jako nejmladší účastník.

První cenu v I. kategorii získaly hned dvě soutěžící: desetiletá Liliana Fejtová, žačka Blanky Skálové ze Soukromé ZUŠ Havlíčkův Brod, a jedenáctiletá Anna Chmurova, která je žačkou Michala Berkiho a Marka Bohunického na žilinské ZUŠ Ferka Špániho.

Liliana zahájila své vystoupení oblíbeným Bachovým „loutnovým“ Preludiem c moll BWV 999. Zahrála ho velice hezky – zřetelně a s plastickou dynamikou. V následující Mozartově Sonátě B dur KV 570 jsme mohli obdivovat klavíristčiny hbité prsty. Griegovo Nokturno C durLyrických kusů op. 54 je rytmicky zapeklité, ale Liliana si se všemi jeho rytmickými záludnostmi poradila víc než znamenitě a přednesla ho nesmírně poeticky. Závěrečný Ginasterův Argentinský tanec op. 2/1 hrála energicky a se zjevným gustem.

Fotografie ze soutěže, foto Michal Sedláček

Anna Chmurova se představila v repertoáru, který byl po technické stránce pro jedenáctiletou pianistku hraniční. V úvodní Chopinově Polonéze d moll op. 71/1 nejenže bezpečně zvládla všechna technická úskalí, ale navíc jí zahrála opravdu „chopinovsky“. Brilantní a do posledního tónu bravurně vyhraná byla i Lisztova čtvrtá Paganinská etuda. V Berkovičových Variacích na Paganiniho téma vystihla malá klavíristka krásně náladové proměny a finální variaci hrála v tempu, které bralo dech.

Ve II. kategorii zvítězil Jaroslav Skalka z mariánskolázeňské ZUŠ Fryderyka Chopina, kde studuje hru na klavír u své matky Marie Skalkové. Echo z Bachovy Francouzské ouvertury BWV 831 hrál s rytmickým švihem a s téměř až tanečním odpichem. Fantaisie-Impromptu cis moll op. 66 Fryderyka Chopina vyzněla překvapivě dramaticky a měla nádherně rozezpívaný střední díl. Skalkův strhující mladistvý elán se pak naplno projevil v závěrečné Toccatě Trois pièces Francise Poulenca. Její poslední takty působily skoro až démonicky.

Vítězkou III. kategorie se stala rakouská pianistka Eva Emilia Rautner, studentka Vladimira Kharina na vídeňské Universität für Musik und darstellende Kunst. Pro své pražské vystoupení si mladá umělkyně připravila náročný program: Rachmaninovova Preludia č. 5 G dur op. 32/5 a gis moll op. 32/12, Preludium a fugu e moll BWV 855 z prvního dílu Bachova Dobře temperovaného klavíru a Schumannovy Variace Abegg op. 1. Eva má fantastickou techniku, jakou jí může závidět leckterý profesionální pianista, je velice muzikální, a navíc potěší oči neobyčejně elegantní gestikou. V technicky pozoruhodně zvládnutém Rachmaninovovi zaujala bohatou barevnou paletou. Bach byl technicky dokonalý, ale po výrazové stránce přinejmenším zvláštní (fuga vyzněla málem až urputně). Zato Schumannovy Variace Abegg byly úžasné. Tady byla mladá umělkyně ve svém živlu: klavír jí zněl velkolepě, místy už téměř jako orchestr. V samém závěru pak umělkyně dokonce překvapivě projevila i smysl pro humor.

Fotografie ze soutěže, foto Michal Sedláček

Posledním účinkujícím večera byl Semjen Yakimov, student Libuše Tiché na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy. Semjena jsme měli možnost slyšet v Sukově síni na koncertě vítězů Broumovské klávesy už vloni, kdy získal 1. cenu ve III. kategorii (na loňském koncertě uvedl dokonce dvě své vlastní kompozice). Své letošní vystoupení zahájil Preludiem a fugou G dur BWV 860 z prvního dílu Bachova Dobře temperovaného klavíru. Jak preludium, tak fuga byly svižné a průzračné a Semjen je hrál s viditelným potěšením. Ve druhé větě Beethovenovy Sonáty č. 6 F dur op. 10/2 klavírista doslova kouzlil s barvami (sugestivní tajemný úvod). Třetí větu této sonáty hrál v neuvěřitelném tempu a s ohromným vtipem. A opět – stejně jako v Bachovi – bylo na Semjenovi vidět, jak ho hra na klavír těší. V Noční cestě z Dvořákových Poetických nálad op. 85 uplatnil Semjen spoustu zajímavých a neotřelých nápadů, díky nimž skladba působila jako romantická hudební báseň. Efektní tečkou za Semjenovým vystoupením bylo Rachmaninovovo Preludium B dur op. 23/2, které hrál mladý pianista s takovou vervou a elánem, jako by šlo o život.

Celý večer měl velmi hezkou atmosféru, koncertní sál byl obdivuhodně zaplněný a všech pět mladých klavíristů zanechalo v posluchačích ten nejlepší dojem. Bude určitě zajímavé sledovat, jak se budou vyvíjet dál.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější