Komorní recitál Miroslava Sekery s múzou Mnémé

Miroslav Sekera otevíral na začátku října klavírní cyklus Hybatelé rezonance v Anežském klášteře, ve středu 20. října se představil s obdobným programem v komorním prostředí kostela sv. Vavřince, jemuž v rámci Pražských múz vévodila múza paměti Mnémé. Klavírista zahájil svůj recitál opět Haydnovou Sonátou C dur č. 60, Hob. XVI/50, přednesenou s jiskřivou bravurou a oduševnělostí až k závěrečnému Molto allegro se strhující radostí v žertovných pasážích, jimiž „Papá Haydn“ dokázal osvěžovat svá díla až do pozdního stáří.

Miroslav Sekera se rád vzápětí podělil s publikem se svým obdivem k váženému klasikovi a jeho zasvěcené slovo, které patří v cyklu Pražských múz k hudbě, sympaticky doplnilo dojem z precizního provedení oblíbeného díla. Oproti programu v Anežském klášteře následovalo nádherně diferencovaných Mozartových 9 variací na Menuet Jeana-Pierra Duporta, KV 573, jehož sólista přiblížil posluchačům jako proslulého violoncellistu, Mozartova současníka působícího především u dvora pruského krále. Variacím věnoval pianista tolik výrazového mistrovství, že každá vyzněla naprosto suverénně s pečlivou interpretací všech detailů kompozice.

Hudbu vystřídal tradičně po přestávce rozhovor zakladatelky Pražských múz Evy Garajové se sólistou na téma múzy paměti Mnémé, v němž Miroslav Sekera potěšil svým humorem a přirozeným šarmem. Druhá část koncertu přinesla čistě lisztovský repertoár, podobně jako na výše zmíněném koncertu. Miroslav Sekera se projevil jako výtečný interpret vybraných skladeb Ference Liszta, jak zdařilé úpravy části Lacrymosa z Mozartova Requiem, tak známých skladeb Koncertní etudy Des dur Un Sospiro, Consolation Des dur č. 3 i parafráze závěrečné scény z Verdiho opery Rigoletto.

Liszt jako uznávaný a obdivovaný klavírista opanoval ve své době tento nástroj takřka po celé Evropě a jeho interpretační i kompoziční umění rozvíjelo možnosti klavíru nad očekávání. Miroslav Sekera má dar předávat Lisztovo velkorysé romantické gesto v obou těchto polohách s plnou invencí, virtuózní technikou a nadhledem. Vynikající klavírní recitál potvrdil, že letošní ročník Pražských múz bude věnovaný jen těm nejlepším.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější