Dvořákova Lužanská mše ke svátku sv. Jakuba

Oblíbená Mše D dur, op. 86 „Lužanská“ Antonína Dvořáka letos opět zazněla v bazilice sv. Jakuba Většího na Starém Městě pražském k poctě tohoto světce v pondělí 25. července. Dirigent Jan Rezek nastudoval tuto mši s mistrovským varhaníkem Vladimírem Roubalem, výtečnými sólisty sopranistkou Lucií Silkenovou, altistkou Veronikou Hajnovou, tenoristou Tomášem Černým a basistou Martinem Vodrážkou. Bohatý zvuk zdejších nádherných varhan vyvážilo bohaté sborové obsazení Svatojakubského sboru spojeného se sborem Karlovarským, Strahovským chrámovým i členy Vysokoškolského uměleckého sboru.

Vladimír Roubal, foto archiv autorky

Církevní skladbu psal skladatel pro přítele Josefa Hlávku k příležitosti posvěcení jeho zámecké kaple v Lužanech na podzim 1887 a sám také mši dirigoval. Od počátku dílu vévodí krásná sopránová sóla, tehdy zpívaná manželkou Josefa Hlávky Zdenkou, alt zpívala Dvořákova manželka Anna. Na pondělní slavnostní mši u sv. Jakuba zaujala mimořádným výkonem Lucie Silkenová, která svůj svítivý soprán rozezněla i v nejjemnějších tónech Creda, do něhož Dvořák vložil svou hlubokou víru. Pochvala platí i výkonu tenoristy Tomáše Černého s plným a procítěným projevem, basista Martin Vodrážka zaujal zajímavým témbrem v náročných partech mešního ordinária a do vyváženého kvarteta sólistů barevně i velmi pěkným výkonem patřila také altistka Veronika Hajnová. Naplno znějící proslulé svatojakubské varhany pod rukama zkušeného Vladimíra Roubala, varhaníka pro tento nástroj jako stvořeného, skutečně braly dech a zněly i při fortissimu celého spojeného sborového tělesa a sólistů. Dvořákova nezměrná bohatost melodických i harmonických fantazií ohromovala i dojímala v průběhu mše, sloužené slavnostně provinciálem minoritského řádu v Čechách o. Pawlikem.

Dirigent Jan Rezek provedl Dvořákovu Lužanskou mši v bazilice sv. Jakuba s vynikajícím vedením sólistů, velkého sborového tělesa a varhan tak, že dal vyniknout Dvořákově nádherné kompozici propojující staré církevní hudební postupy s novými harmoniemi své doby. Přehlednou fakturu pěveckých partů prosvítil precizními nástupy i pěknou dikcí latinského textu, který podali sólisté i sbor zcela suverénně. Zkušenost a radost dala vyznít skladbě důstojně a slavnostně a návštěvníci se v tomto duchu rozcházeli za překrásného preludování varhan Vladimíra Roubala.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější