Český komorní orchestr s Kukalem

Večerem Ondřeje Kukala by se mohl nazvat koncert Českého komorního orchestru (6. 3.), který Kukal nejen řídil, ale také na něm uvedl premiéry svých skladeb Veni, Sancte Spiritus op. 21 a dva Žalmy (č. 40 a 42) op. 42 . Houslistu a dirigenta Kukala známe též jako skladatele již pár let a jeho díla upoutala nejen na premiérách, ale koncertně dále žijí. Uvedení třech žalmů pro baryton a smyčcový orchestr s doprovodem komorního orchestru rozšířeného o základní dechovou sekci vypovědělo o skladatelově duchovní orientaci a vzhledem k překonání těžké choroby je lze chápat do jisté míry i jako díkůvzdání či jako výsledek úvah mladého člověka, jenž se vrátil z prahu smrti. Ve skvělé interpretaci Romana Janála, jenž vévodil srozumitelným slovem a pokorou v hlase, vyzněly byť „příbuzně“ laděné skladby v nepatetické nadsázce. Ondřeji Kukalovi zjevně šlo o akcentaci duchovního rozjímání, uloženého v pěveckém partu, než o kompoziční experimenty. Všechny tři skladby jsou pro posluchače vstřícné a srozumitelné, což bylo rovněž zásluhou interpretace orchestru, který hrál Kukalova díla pod jeho taktovkou s velkým porozuměním. Další dvě skladby z programu koncertu patří ke kmenovému repertoáru orchestru: Meditace na staročeský chorál Josefa Suka a Čajkovského Serenáda C dur . Posluchače potěší, uslyší-li znovu precizní, detailně vystavěný výkon ve skladbě Sukově a mistrovsky vycizelovanou práci v Čajkovského serenádě. Český komorní orchestr těší zejména stabilitou svého uměleckého výkonu.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější