pátek, 17. říjen 2014

Česká filharmonie s Ženatým a s premiérou

Napsal(a) 

Ivan Ženatý, foto Tomáš Lébr Ivan Ženatýfoto: Tomáš Lébr

Abonentní koncert České filharmonie kompletně sestavený z hudby 20. a 21. století, s velmi dobrým ohlasem plného auditoria po každé ze tří skladeb? Před lety obtížněji představitelné, dnes mnohem běžnější. První program cyklu A (16. 10.) takový byl. Jako jeho finále posloužila pozitivně vyznívající 4. symfonie Bohuslava Martinů, pro závažný střed přišel Ivan Ženatý s Bergovým Houslovým koncertem – a na úvod premiéra… Jiří Bělohlávek předestřel náročnější, na první pohled nijak podbízivý program, avšak hned první skladbou publikum získal a přesvědčil. Juraj Filas, jehož kantáta Píseň Šalomounova zazněla v Česku poprvé, dva roky po premiéře v New Yorku, je autorem trvale vybočujícím v soudobé hudbě zcela jednoznačně k pólu vstřícnosti a přístupnosti. Svými skladbami vědomě usiluje o naplnění věčných hodnot – krásy, harmonie - a vyvolání pocitu libosti. Neexperimentuje s formou ani se zvukem, ale naplňuje tradičně vyhlížející rámce emocionálně bohatou, melodicky invenční hudbou, která se nezříká až romantické působivosti. Není to však nic banálního; předvídatelnost frází je vyvažována vynalézavostí. Filas je opravdu výrazný melodik - a i v tomto případě vyhmátl v partituře pro soprán, tenor, sbor a orchestr při zhudebňování slov a vět logické obrysy zapadající do stylu kultivovaného koncertního nebo operního zpěvu. Je to kabinetní ukázka přirozeného rozvíjení melodií a jejich přimknutí ke spádu textu. Motivky a melodické linky a harmonie nicméně nezapřou, že jsme jinde než v 19. století. Charakteristické a velmi účinné je, že se na důležitých místech a přirozených vrcholech skladatel rád opájí opakováním slov. Právě v takových případech se nejvíc dotýká důvěrně známých obrysů řeči i hudby, právě tady nachází emocionálně nejvíce strhující řešení. Za příklad může posloužit opakovaná věta „…jsem nemocná láskou“, v níž soprán postupně naléhavě a dojemně stoupá na klíčové slabice k nebeským výškám. Filasova půlhodinová kompozice je z toho rodu, kdy si běžný posluchač potěšeně říká, že ta soudobá hudba není zas až tak zlá… K vyjádření erotiky a citů, které jsou v této starozákonní knize ukryty, se Filasova hudba přimkla bez zábran.

László Boldizsár László Boldizsár

Doplněni Pražským filharmonickým sborem, zazpívali sopranistka Lucie Silkenová a tenorista László Boldizsár své výrazně sólové party, téměř jako by to byl Puccini. Vokálně skvěle. Zasloužili se o přijetí díla nejvíc… Přepnout se do světa hudby Albana Berga nebylo úplně snadné, ale Ivanu Ženatému a Jiřímu Bělohlávkovi se podařilo ve vzácné skladbě s podtitulem „Památce anděla“ zvýraznit citovou intenzitu teskného žalozpěvu, která převažuje nad expresivnějšími pasážemi. Sólista byl dokonale soustředěný, technicky jistý a přesně výrazově vyladěný, jeho hra byla křišťálová a definitivní, orchestr při věci… - bylo to výjimečné provedení skladby, která se u nás objevuje na koncertech vzácně. Patrně nejhranější ze šesti symfonií Bohuslava Martinů pak potěšila svým patosem, mistrovskou stylizací, proměnlivostí a zvukovou krásou – jako hudba vyvolávající, za jasně vyjádřené dirigentovy důvěrné znalosti, pocit plného uspokojení.

Petr Veber

Novinář, hudební a operní kritik, autor textů o hudbě a hudebnících, absolvent hudební vědy na Karlově univerzitě. Přes dvacet let byl zpravodajem ČTK zaměřeným na hudbu, kulturu a církve, od roku 2007 byl pak deset let v Českém rozhlase vedoucím hudební redakce stanice Vltava. Je jedním z průvodců vysíláním stanice D dur. Spolupracovníkem Harmonie se stal hned v počátcích existence časopisu. Přispíval a přispívá také do Lidových a Hospodářských novin a do Týdeníku Rozhlas. Je autorem knihy Václav Snítil a jeho půlstoletí české hudby. Klasickou hudbu považuje za nenahraditelnou součást lidského života. Nejenže za ní rád cestuje, ale také ji ještě stále rád poslouchá.

Komentáře

Czech English French German Italian Portuguese Spanish

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.