Cappella Mariana a Capella Ornamentata, jeden z vrcholů letošních LSSH

Koncert souborů Cappella Mariana a Capella Ornamentata odkazoval titulem San Marco k Benátkám a Claudiu Monteverdimu. Z Monteverdiho díla zaznělo šest velkolepých, vícesborových duchovních kompozic ze sbírky Selva morale e spirituale (1640). Ta se stala zdrojem inspirace pro Monteverdiho současníky i následující skladatelské generace. Z jejich tvorby byla v průběhu večera provedena tři další chrámová díla: O gloriosa Domina Monteverdiho současníka Ignazia Donatiho (c. 1570-1638), jenž působil jako maestro di cappella v řadě italských měst, a dvou řeholních sester – milánské Chiary Margarity Gozzolani (1602-1676/8; její Concerti sacri vyšly tiskem jen o několik let později, než Monteverdiho Selva) a Biancy Marii Medy z Pavie (c. 1665-1700). Program doplnily tři instrumentální canzony – dva od varhaníka chrámu sv. Marka Giovanni Gabrieliho, jeden z pera dalšího hudebníka stejného kostela, Biagia Mariniho.

LSSH 2016: San Marco, foto Jiří Chlumský

Cappella Mariana vznikla roku 2008, Capella Ornamentata o rok dříve. Umělecký vedoucí Cappelly Mariany Vojtěch Semerád a umělecký vedoucí Capelly Ornamentaty Richard Šeda za sebou mají zahraniční studia, trvalou spolupráci s prestižními domácími i cizími soubory, vlastní sólovou kariéru i nahrávky. Na výkonech obou souborů je to znát – charakteristická je pro ně dokonalá souhra, intonační přesnost, propracování detailů, brilance. Přitom se jedná o pro zpěváky i hudebníky interpretačně i technicky mimořádně náročný repertoár – v případě Capelly ornamentaty zejména. V základní sestavě pozůstává soubor z cinků, renesančních trombónů (alt, tenor, bas) a dulciánu (předchůdce fagotu); pro tuto příležitost byl rozšířen o skupinu continua: teorbu (Jan Krejča), trojřadou harfu (Kateřina Ghannudi) a varhany (Marek Čermák). Cink patří k nejobtížněji ovladatelným dechovým nástrojům vůbec; Richard Šeda a jeho kolega Miroslav Kůzl předvedli, že hru na něj ovládají mistrovsky. Není to tak dávno, co zdejší publikum koncerty tohoto typu mělo možnost slyšet jen v provedení zahraničních interpretů. Dnes je může zažít v interpretaci domácích sil – na evropsky i světově srovnatelné úrovni. V rámci letošních Letních slavností staré hudby patřil tento koncert bezesporu k festivalovým vrcholům.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější