Calmus Ensemble otevřel Letní slavnosti staré hudby duchovní polyfonií na téma života a jeho hranic

Opět po roce přichází čas setkání s hudební krásou v její soustředěné podobě. V rámci pravidelné festivalové přehlídky se bude na přelomu července a srpna během sedmnácti dnů ucházet o zájem publika sedm koncertů, které se svým realizačním týmem připravily hlavní dramaturgyně festivalu Jana Semerádová a ředitelka festivalu Josefina Knoblochová. Tentokrát bude program zaměřen na aristokracii a urozenost. V několika pražských chrámech či v prostředí šlechtických sídel se představí velmi zajímaví domácí i zahraniční interpreti.

Ozdobou se stal již úvod festivalu. 22. ročník Letních slavností staré hudby byl před zcela zaplněným hledištěm a v doprovodu reportážních kamer České televize otevřen v úterý 20. července 2021. Vznešený prostor kostela Panny Marie a slovanských patronů benediktinského opatství Na Slovanech byl skvostnou scenérií pro zahajovací koncert. Monumentální gotická chrámová stavba oslovuje svou mystickou atmosférou, která si podmaňuje každého příchozího.

Díky podpoře Česko-německého fondu budoucnosti ozdobilo zahájení festivalu jedno z nejúspěšnějších současných německých komorních vokálních těles, soubor Calmus Ensemble. V jeho podání byla posluchačům nabídnuta renesanční duchovní polyfonie komponovaná na zvláště výmluvné biblické texty, meditace připomínající život a jeho ohraničenost. Po dlouhém a náročném období, ve kterém jsme byli provázeni řadou protiepidemických opatření a mnohdy razantně uzavřeni do samoty bez možnosti setkávání, přišel čas opatrného rozvolňování. Také díky této aktuální životní zkušenosti získal myšlenkový rámec zhudebněných textů úvodního koncertu festivalu autenticitu a novou rovinu srozumitelnosti. Člověk raného novověku, tedy doby, kdy kompozice koncertního programu vznikaly, prožíval smrt jako součást života, před kterou se nelze skrýt, se kterou je nutno počítat a připravovat se na ni. Hudba vždy byla a je v těchto souvislostech skvělým prostředníkem.

, foto Petra Hajská

Náročné spirituální téma se pro Calmus Ensemble stalo výzvou, kterou bravurně a se samozřejmou lehkostí a elegancí přetavil ve strhující zážitek soustředěně vnímajícího auditoria. Čas plynul zcela nepozorovaně. Vokální kvintet, který tvoří Anja Pöche (soprán), Maria Kalmbach (alt), Friedrich Bracks (tenor), Ludwig Böhme (baryton) a Manuel Helmeke (bas), zahájil své vystoupení kompozicí Thomase Stoltzera, jež zhudebňuje text Lutherova překladu 13. žalmu „Herr, wie lang wilt du mein so gar vergessen?“. Martin Luther spojoval tento žalm s Ježíšovou opuštěností od Boha na kříži, s jeho existenciální samotou. Žalmové moteto, konstruované citlivě vůči expresivitě zhudebňovaného textu, si díky koncentraci výrazu interpretů, jejich souhře a dokonalému plynutí hudebního proudu, získalo posluchače od samého úvodu slavnostního večera.

Vrcholem koncertu byly Jeremiášovy lamentace, které pro pětihlas zhudebnil a roku 1585 vydal Orlando di Lasso. Při uvědomění si skutečnosti, že skladatel toto své dílo věnoval opatovi bavorského benediktinského kláštera, znovu vytane na mysl skvělá a promyšlená dramaturgická koncepce organizátorů, kteří konání koncertu umístili právě do Emauz. Hudební prostor díla byl souborem Calmus Ensemble podán neobyčejně empaticky, s vnitřní dynamikou, něžností i naléhavostí, zvukovou barevností, smyslem pro detail i samozřejmou gradací každé jednotlivé kontrapunktické hudební věty. Prostor chrámu byl skrze interpretační výkony umělců naplněn až po okraj příběhem, hudební proud byl veskrze srozumitelný, uchvacující, povznášející, neodolatelný. Barevnost pěveckých hlasů byla sladěna do dech beroucího zvukového obrazu podmaňující ušlechtilosti.

, foto Petra Hajská

Rozlehlý cyklus Lamentací je liturgicky určen pro vrchol předvelikonoční doby, zaznívá od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty. Program koncertu plně respektoval toto členění. V mezičase mezi lamentacemi prvního a třetího dne (velkopáteční partie tentokrát nezazněly) byla představena tvorba ještě třetího autora: odchovance Orlanda di Lassa a významného představitele německé hudební renesance Leonharda Lechnera. Jeho kompozice na německé texty z let 1577, 1582 a 1589 vytvořily osobitou a nově zajímavou kontrastní zvukovou plochu.

Calmus Ensemble, mladý soubor, který však již získal respekt a také mnoho mezinárodních cen a ocenění, připravil pro své premiérové vystoupení v České republice úchvatný umělecký zážitek. Letní slavnosti staré hudby svým zahajovacím koncertem v roce 2021 opět upoutaly pozornost náročného publika.

Sdílet článek:

Aktuální číslo

Nejnovější